IJS

IJS - F8 slo
Si
IJS   F8

In Brief about Reactor Physics Department(PDF)
Research Areas
- Reactor Physics
- Plasma Physics
- Medical Physics
- Physics of Semiconductors
Department F8 as your Business Partner
Projects
Computer programs
Gallery
Department Staff
Links
Informations for Students
From the History of Department
Contacts

"Jožef Stefan" Institute
Reactor physics department (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU
Telephone: +386 1 588 5450
Fax: +386 1 588 5377

Department is located at
Reactor Centre Podgorica
.

Head Assoc. Prof. Dr. Luka Snoj.

NEVTRONSKA RADIOGRAFIJA

Podobno kot z rentgenskimi žarki ali žarki gama lahko preiskujemo objekte in materiale tudi z nevtroni.

Informacija, ki jo nudi nevtronska radiografija pa je različna in običajno dopolnjuje informacijo, ki jo dobimo s klasično radiografijo.

Za vse dodatne informacije je kontaktna oseba dr. Igor Lengar


Lastnosti nevtronske radiografije

 • Za nevtrone so bolj ali manj prozorni številni tehnično pomembni materiali: kovine, kot npr. aluminij, železo, titan, baker, cirkonij, svinec pa tudi stevilni nekovinski materiali (stekla, gradbeni materiali, keramike).
 • Skozi več cm debele plasti teh materialov lahko z nevtronsko radiografijo preiskujemo materiale, ki so za nevtrone neprozorni.
 • Za nevtrone neprozorni so materiali, ki vsebujejo vodik (organske snovi, voda, hidridi, hidrati itd.), lahka elementa litij in bor, ali nekatere druge elemente kot so: indij, kadmij, redke zemlje, zlato, srebro, živo srebro, uran.
 • Prostorska ločljivost in kontrast nevtronografske slike sta najmanj tako dobri kot pri običajni radiografiji.
 • Za NR je potreben izvir nevtronov, v našem primeru je to reaktor TRIGA v Ljubljani.
 • Preiskave z NR so varne, nevarnost aktivacije objekta ne obstoji.

Glavna področja uporabe nevtronske radiografije

 • preiskave izdelkov iz plastičnih mas, polietilena, epoxi in drugih umetnih smol, kompozitnih materialov (steklena, ogljikova ali borova vlakna in drugih snovi, ki vsebujejo vodik, bor ali litij),
 • preiskave lepljenih kovinskih delov ali sendvičev (sataste strukture iz kompozitov v letalstvu),
 • preiskave eksplozivov v pirotehniki,
 • iskanje preostankov livarskega peska ali voska pri preciznem vlivanju in preiskave prehodnosti hladilnih tankih kanalov pri turbinskih lopaticah,
 • iskanje vlage in korozijskih produktov, hidridov ali hidratov in materialov ki vsebujejo vodik (olja, maziva, naslage, težki ogljikovodiki, kemikalije) in to tudi skozi kovinske stene,
 • preiskave O-ringov, izolatorjev, tesnil, žepov v kovinskih izdelkih in predmetih,
 • iskanje mest korozije na aluminijastih strukturnih delih v letalstvu,
 • uporaba v arheologiji in kriminalistiki,
 • makro in mikro preiskave v metalurgiji (zlitine z borom, litijem, indijem in drugimi elementi - nevtronskimi absorberji),
 • opazovanje dvofaznega toka različnih tekočin in opazovanja faznih prehodov, difuzijskih in drugih transportnih pojavov v tekočinah in trdni snovi,
 • studija difuzije vode in drugih tekočin v gradbenih materialih, zemlji in poroznih snoveh.

Tehnični podatki


Naprava za Nevtronsko Radiografijo je ob reaktorju TRIGA Mark II v Ljubljani

Velikost posnetka: 12 cm, večje objekte slikamo večkrat
Debelina objekta: d < 5 cm (železo), d < 10 cm (aluminij)
Neostrina slike U (mm): 0,08 < U < d(mm)/100 (pri d > 8 mm)
Kolimacija nevtronskega curka: L/D ~ 1/55
Slikovne plošče: Fuji IP 20x25 cm
Radiografski filmi: Kodak M, Kodak R, Agfa Structurix D7, D4 in D2

Cena preiskav

Za posamezno preiskavo 40 EUR
Za preiskave z 10 - 20 posnetki 25 EUR
Za preiskave z več kot 20 posnetki 15 EURNekaj značilnih NR posnetkov

narejenih ob reaktorju TRIGA Instituta Jozef Stefan v Ljubljani

avtorji: dr. Joze Rant, Franc Zitnik in dr. Tomaz Nemec

NR posnetki so narejeni ob reaktorju TRIGA Mark II v Ljubljani,
cas obsevanja (~ 30-60 minut),
Gd konverter,
film Kodak R,
fluks nevtronov = 5,0 * 105 n/cm2s


Kondenzator  Rele z navitjem Vzigalnik Loncek
1. Kondenzator 2. Rele z navitjem in konektorski priključek 3. Plinski vžigalnik 4. Pb lonček napolnjen z vodo
Voda je popolnoma neprozorna za nevtrone, vzorec pa skoraj prozoren Municija Satje
5. Municija za lovsko puško (A) in isti predmet posnet skozi 5cm debelo svinčeno steno (B). Lepo se vidijo preostanki parafinskega olja med tulcem in kroglo sredi naboja. Prav tako se vidi olje v izvrtini krogle. Smodnik in vžigalno kapico se da lepo razločiti na obeh slikah

6. Lepljen Al sendvič iz Al satnice, umetno staran. Vidijo se preostanki vode in korozijska gnezda. Ob stenah satnice so vidni mehurčki zraka v lepilu.

Posnetki vzorcev gradbenih materialov z nevtronsko radiografijo

avtor: dr. Tomaz Nemec

NR posnetki so narejeni s slikovnimi ploščami FUJI IP-ND na termalni koloni reaktorja TRIGA Mark II
čas obsevanja (45-60 sekund), fluks nevtronov = 5,0 * 105 n/cm2s
ločljivost čitalca slikovnih plošč 0,1 mm, efektivna neostrina slike 0,27 mm,
razdalja vzorcev od detektorja 3 cm


vodoodbojno impregnirani opeki koncentracijski profil vodika
1. Opeki sta impregnirani z vodoodbojnima zaščitnima
zaščito betonov pred vlago. Posnetek z nevtronsko radiografijo
>jasno pokaže napredovanje vode v plast opeke, ki je zaščitena
s silikonskimi vodoodbojnimi sredstvi.
2. Z meritvami s kvantitativno metodo
nevtronske radiografije lahko
določimo koncentracijska profila
zaščitnega sredstva ter napredujoče
fronte vlage po vzorcih opeke in
ovrednotimo učinkovitost vodoodbojne
zaščte s silikonskimi sredstvi.

Last edited: 20-sep-2012