IJS

IJS - F8 {En}
En

IJS   F8

Na kratko o odseku za reaktorsko fiziko (PDF)
Raziskovalna področja:
- reaktorska fizika
- fizika plazme
- medicinska fizika
- fizika polprevodnikov
Odsek F8 - vaš partner
Galerija
Sodelavci in sodelavke
Povezave
Za študente
Iz zgodovine odseka
Kontaktne informacije

Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: (01) 588 54 50
Faks: (01) 588 53 77

Nahaje se na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani.

 Vodja odseka doc. dr. Luka Snoj.
Triga pulse  nek plasma jet med. ph.

Na področju reaktorske fizike so naše raziskave usmerjene predvsem v razvoj novih metod za preračune raziskovalnih in močnostnih reaktorjev. V zadnjem času posvečamo poseben poudarek preveritvi knjižnic jedrskih podatkov. Raziskujemo transport nevtronov, fotonov in elektronov z metodo Monte Carlo ter pripravo jedrskih podatkov za te preračune, napredne nodalne metode, homogenizacijo osnovne celice in gorivnega svežnja ter metode namenjene za natančno rekonstrukcijo porazdelitve moči. Izdelali smo več programov za reaktorske preračune, ki se uporabljajo na reaktorju TRIGA v Ljubljani in v Nuklearni elektrarni Krško. Razvili smo svoj lasten program za preračun gorivnega cikla, katerega s pridom uporabljamo že od prvega zagona Nuklearne elektrarne Krško. Ob vsaki menjavi goriva opravljamo preveritev projekta sredice in izvajamo fizikalne zagonske teste ob vnovičnem zagonu reaktorja. Pri tem uporabljamo lastno metodo meritve reaktivnosti kontrolnega svežnja z vstavitvijo. S to našo metodo smo bistveno zmanjšali čas vseh fizikalnih testov, ki so potrebni ob vnovičnem zagonu Nuklearne elektrarne Krško, po menjavi goriva.
Preučujemo tudi modele reaktorjev četrte generacije, napredne nevtronske vire ter podatke in materiale za fuzijske reaktorje. Sodelujemo pri projektu JET – Joint European Torus in sicer na izračunih transporta nevtronov v raziskovalnem reaktorju JET- Culham v Veliki Britaniji.

Na področju fizike plazme so raziskave razdeljene na računalniške simulacije in eksperimente, ki se izvajajo v našem laboratoriju. Največ se ukvarjamo z diagnostiko parametrov plazme. Te raziskave so uporabne tudi pri projektu fuzijskih reaktorjev JET in ITER.
Na področju medicinske fizike so naše raziskave usmerjene v slikovno vodeno terapijo, kjer poskušamo z uporabo naprednih metod medicinskega slikanja izboljšati terapijo pacientov z rakom.
Na področju fizike trdne snovi in polprevodniških naprav so raziskave usmerjene v eksperimentalni in teoretični študij ter modeliranje stika med kovino in polprevodnikom.

Tu je PDF zgibanka o Odseku za reaktorsko fiziko F8.


NOVICE:

4sfosm
27. februarja 2017 je bila na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani četrta konferenca mladih z odseka za reaktorsko fiziko (F8).

29. februarja 2016 je bila na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani tretja konferenca mladih z odseka za reaktorsko fiziko (F8).

19. februarja 2015 je bila na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani druga konferenca mladih z odseka za reaktorsko fiziko (F8).

Vsi povzetki in predstavitve s te konference so na voljo na CD-ROMu in na spletu.
Zadnja sprememba: 16-jun-2015
Ureja:f8webmaster@ijs.si