Luka Snoj Homepage

Snoj Luka-prof dr-foto-kolektiff for IJSAAAA0774__rotation_resize.jpg

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
email: ime.priimek@ijs.si
Šifra raziskovalca: 27819
Kratek CV
Naslov za pošiljanje pošte: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Naslov za obisk: Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani

prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362
email: name.surname@ijs.si
Mailing adress: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia
Visiting adress: Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

Položaj

Position

vodja odseka za reaktorsko fiziko
vodja reaktorja TRIGA
izredni profesor na Fakulteti za Matematiko in Fiziko, Univerze v Ljubljani, osebna spletna stran
izredni profesor na Virgina Tech, osebna spletna stran

head of reactor physics division
head of TRIGA reactor
associate professor at the Faculty of Mathematics and Physics University of Ljubljana
adjunct professor at Virgina Tech, personal webpage

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular:
* Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
* evaluation of critical and reactor physics experiments
* evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments
* analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations
* integral reactor experiments, criticality experiments and calculations
* management of the research reactor core, research reactor safety analysis
* fission and fusion reactor material activation
* dose calculations and development of biodosimeters

pedagoške aktivnosti

Teaching activities

Predmeti na FMF:
Radiacijska in reaktorska fizika
Fizika fisijskih reaktorjev
Eksperimentalna reaktorska fizika
Jedrska, reaktorska in radiološka fizika
Fizika nevtronskih jedrskih naprav
Specialistični seminar iz reaktorske fizike in tehnike
Več informacij za študente

Courses at FMF:
Radiation and reactor physics
Physics of fission reactors
Experimental reactor physics
Nuclear, reactor and radiation physics
Physics of neutron nuclear facilities

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

2019 - danes Institute of Electrical and Electronics Engineers
2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
2009 - danes American Nuclear Society
2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah (Commissions of trust)

Mednarodno (international)

Nacionalno

Znotraj IJS

Objave (Publications)

Izbrani članki (selected papers)

Mentor študentom (advisor to students)

Doktorski (PhD level)

Magistrski (master level)

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Uporabne povezave (Useful links)

Snoj: FrontPage (last edited 2024-06-14 06:49:29 by LukaSnoj)