Luka Snoj Homepage

luka_photo_01.jpg

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
email: ime.priimek@ijs.si
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362
email: name.surname@ijs.si

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular:
* Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
* evaluation of critical and reactor physics experiments
* evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments
* analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations
* integral reactor experiments, criticality experiments and calculations
* management of the research reactor core, research reactor safety analysis
* fission and fusion reactor material activation
* dose calculations and development of biodosimeters

pedagoške aktivnosti

Teaching activities

Predmeti na FMF:
Radiacijska in reaktorska fizika
Fizika fisijskih reaktorjev
Eksperimentalna reaktorska fizika
Jedrska, reaktorska in radiološka fizika
Fizika nevtronskih jedrskih naprav
Več informacij za študente

Courses at FMF:
Radiation and reactor physics
Physics of fission reactors
Experimental reactor physics
Nuclear, reactor and radiation physics
Physics of neutron nuclear facilities

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

2019 - danes Institute of Electrical and Electronics Engineers
2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
2009 - danes American Nuclear Society
2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
WOS: https://publons.com/researcher/4619782/luka-snoj/
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/

Članstva v strokovnih združenjih

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Izbrani članki (selected papers)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Uporabne povezave (Useful links)

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

Snoj: FrontPage (last edited 2021-09-21 14:49:56 by LukaSnoj)