Differences between revisions 1 and 147 (spanning 146 versions)
Revision 1 as of 2013-05-22 08:35:16
Size: 46
Editor: psihe
Comment:
Revision 147 as of 2021-04-19 10:58:04
Size: 40484
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Vnesite besedilo o FrontPage ...
To je test
== Luka Snoj Homepage ==

{{attachment:luka_photo_01.jpg||width=400}}

|| ''' Slovensko ''' || '''English''' ||
|| '''''Osnovni podatki''''' || '''''Basic info''''' ||
|| izr. prof. dr. Luka Snoj <<BR>> tel: (01) 588 5362 <<BR>> Šifra raziskovalca: 27819 || assoc. prof. dr. Luka Snoj <<BR>> phone: +386 1 588 5362 ||
|| '''''raziskovalna področja''''' || '''''Research areas''''' ||
|| Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja: <<BR>> * Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev <<BR>> * Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike <<BR>> * Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov <<BR>> * Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje <<BR>> * Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Preračuni doz in razvoj biodozimetrov || Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular: <<BR>> * Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors <<BR>> * evaluation of critical and reactor physics experiments <<BR>> * evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments <<BR>> * analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations <<BR>> * integral reactor experiments, criticality experiments and calculations <<BR>> * management of the research reactor core, research reactor safety analysis <<BR>> * fission and fusion reactor material activation <<BR>> * dose calculations and development of biodosimeters ||
|| || ||
|| '''''pedagoške aktivnosti''''' || '''''Teaching activities''''' ||
|| Predmeti na [[https://www.fmf.uni-lj.si/si/ |FMF]]:<<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/RRF| Radiacijska in reaktorska fizika]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FFR|Fizika fisijskih reaktorjev]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/ERF|Eksperimentalna reaktorska fizika]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/JRR|Jedrska, reaktorska in radiološka fizika]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FNJN|Fizika nevtronskih jedrskih naprav]] || Courses at [[https://www.fmf.uni-lj.si/en/ |FMF]]:<<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/RRF| Radiation and reactor physics]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FFR|Physics of fission reactors]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/ERF| Experimental reactor physics]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/JRR|Nuclear, reactor and radiation physics]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FNJN|Physics of neutron nuclear facilities]] ||
|| ''Članstva v strokovnih združenjih'' |||| ''Memberships'' ||
|| *2019 - danes [[https://www.ieee.org|Institute of Electrical and Electronics Engineers]] <<BR>> *2017 - danes [[http://satena.org|Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje]] <<BR>> *2011 - danes [[https://www.dmfa.si|Društvo matematikov fizikov in astronomov]] <<BR>> *2009 - danes [[http://www.ans.org|American Nuclear Society]] <<BR>> *2004 - danes [[https://www.djs.si|Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije]] || ||
|| || ||
|| || ||
|| '''''Objave''''' |||| '''''Publications''''' ||
|| COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819 <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525 <<BR>> SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj <<BR>> Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/ || COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525 <<BR>> SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj <<BR>> Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/ ||=== Članstva v strokovnih združenjih ===
 


=== Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah ===

 *Član ekspertskih misij Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) (Tajska, DR Kongo, Filipini (2×), Jordanija, Peru).
 *Član koalicije vzhodnoevropskih raziskovalnih reaktorjev (EERRI – Eastern Europe Research Reactor Intitiative - http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/RRS/eerri.html), ki deluje v okviru IAEA (http://www.iaea.org ). V letu 2011 predsednik koalicije.
 *Član delovne skupine IRPhEP (International Reactor Physics Experiment Evaluation Project- http://irphep.inl.gov in http://www.oecd-nea.org/science/wprs/irphe/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
 *Član delovne skupine ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project- http://icsbep.inel.gov in https://www.oecd-nea.org/science/wpncs/icsbep/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
 *Član programskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 *Član organizacijskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 *Član programskega odbora Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) na IJS.
 *Zunanji izpraševalec strokovne komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev na raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II. Imenovan s strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.
 *Član komisije za jedrsko in sevalno problematiko na IJS


=== Izbrani članki (selected papers) ===

==== 2021 ====
 * V. Radulović, L.Snoj, et. al. '''Preparation of a water activation experiment at JET to support ITER''', Fusion Engineering and Design, Volume 169, August 2021, 112410, DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112410
 * A. Jazbec, L.Snoj, et. al. , '''Dose rate calculations at beam tube no. 5 of the JSI TRIGA mark II research reactor using Monte Carlo method'''. Applied Radiation and Isotopes, 2021, vol.168, art.109510, DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109510
 * A. Žohar, L.Snoj, et. al. , '''Modelling of plasma gamma ray sources in large tokamaks'''. Fusion engineering and design. [Print ed.]. 2021, vol. 163, art. 112158, 12 str. ISSN 0920-3796. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.112158
 * L. Pirker, L.Snoj, et. al., '''Sterilization of polypropylene membranes of facepiece respirators by ionizing radiation '''. Journal of membrane science. 2021, vol. 619, art. 118756, 8 str. doi: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118756
==== 2020 ====
 * A. Pungerčič, L.Snoj, et. al. '''Computational burnup analysis of the TRIGA Mark II research reactor fuel'''. Progress in Nuclear Energy. [Print ed.]. 2020, vol. 130, art. 103536, 11 str. ISSN 0149-1970. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103536.
 * V. Radulović, L.Snoj, et. al., '''Characterization of the neutron spectra in three irradiation channels of the JSI TRIGA reactor using the GRUPINT spectrum adjustment code'''. Nuclear data sheets, 2020, vol. 167, july-August, p. 61-75, doi: https://doi.org/10.1016/j.nds.2020.07.003
 * J. Malec, D. Toškan, L. Snoj, '''PC-based JSI research reactor simulator'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2020, vol. 146, art. 107630, 22 str., doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.107630. [COBISS.SI-ID 20395011]
 * A. Žohar, I. Lengar, L. Snoj, '''Analysis of water activation in fusion and fission nuclear facilities'''. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2020, vol. 160, art. 111828, 17 str., doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.111828.
 * A. Žohar,ŽOHAR, L.Snoj, et. al., '''Analysis of irradiation experiments with activated water radiation source at the JSI TRIGA Research Reactor'''. Fusion engineering and design. [Print ed.]. 2020, vol. 161, art. 111946, 7 str. ISSN 0920-3796. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.111946
 * D. Kotnik, L.Snoj, et. al., '''Use of ADVANTG to analyse skyshine [gamma]-dose rates around a silo type LILW repository'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2020, vol. 145, art. 107585, 20 str., doi: https://doi.org//10.1016/j.anucene.2020.107585
 * V. Radulović, L.Snoj, et. al., '''Silicon carbide neutron detector testing at the JSI TRIGA reactor for enhanced border and port security'''. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2020, vol. 972, no. 164122, 5 str., doi:https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164122.
 * A. gruel , L.Snoj, et. al., '''Gamma-heating and gamma flux measurements in the JSI TRIGA reactor, results and prospects'''. IEEE transactions on nuclear science, ISSN 0018-9499, in press [2020], doi: https://doi.org/10.1109/TNS.2020.2974968
 * K Ambrožič, L. Snoj, '''JSIR2S code for delayed radiation simulations: Validation against measurements at the JSI TRIGA reactor'''. Progress in Nuclear Energy. [Print ed.]. 2020, vol. 129, art. 103498, 19 str. ISSN 0149-1970. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103498.
 * A. Jazbec, L.Snoj, et. al.,'''Dose rate calculations at beam tube no. 5 of the JSI TRIGA mark II research reactor using Monte Carlo method'''. Applied Radiation and Isotopes, 2020, vol.168,109510, DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109510

==== 2019 ====
 * D. Kotnik et. al. '''Validation and evaluation of the ADVANTG code on the ICSBEP skyshine benchmark experiment'''. Annals of Nuclear Energy, 2019, vol. 125, pp. 249-260, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.11.025
 * Review paper: A. Žohar, L. Snoj, '''On the dose fields due to activated cooling water in nuclear facilities''', Progress in Nuclear Energy, Volume 117, November 2019, 103042, DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103042
 * Ž. Štancar et. al. '''Multiphysics approach to plasma neutron source modelling at the JET tokamak, Nuclear Fusion''', Volume 59, Number 9, DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab2c8b
 * ASUNCION-ASTRONOMO, A., ŠTANCAR, Žiga, GORIČANEC, Tanja, SNOJ, Luka. '''Computational design and characterization of a subcritical reactor assembly with TRIGA fuel'''. Nuclear Engineering and Technology, ISSN 1738-5733, 2019, vol. 51, issue 2, str. 337-344, doi: https://doi.org/10.1016/j.net.2018.09.025
==== 2018 ====
 * AMBROŽIČ, Klemen, GRUEL, Adrien, RADULOVIĆ, Vladimir, LE GUILLOU, Mael, BLAISE, Patrick, DESTOUCHES, Christophe, SNOJ, Luka. '''Delayed gamma determination at the JSI TRIGA reactor by synchronous measurements with fission and ionization chambers'''. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2018, vol. 911, str. 94-103, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.103.
 * LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, PACKER, Lee, GHANI, Z., KODELI, Ivan Aleksander, CONROY, S., SNOJ, Luka, KOS, Bor, et al., JET Contributors. '''Activation material selection for multiple foil activation detectors in JET TT campaign'''. Fusion engineering and design, , 2018, vol. 136, str. 988-992, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.052. [COBISS.SI-ID 31570471]
 * ŠTANCAR, Žiga, GORELENKOVA, M., CONROY, S., ERIKSSON, J., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. '''Generation of a plasma neutron source for Monte Carlo neutron transport calculations in the tokamak JET'''. Fusion engineering and design, , 2018, part B, vol. 136, str. 1047-1051, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.065. [COBISS.SI-ID 31864103]
 * ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., GHANI, Z., GIACOMELLI, L., LENGAR, Igor, MILOCCO, Alberto, POPOVICHEV, Sergei, PILLON, M., RIGAMONTI, S. D., TARDOCCHI, M., SNOJ, Luka, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, et al., JET Contributors. '''Modelling of the neutron production in a mixed beam DT neutron generator'''. Fusion engineering and design, 2018, part B, vol. 136, str. 1089-1093, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.075.
 * ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology, ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, str. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163.
 * ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. '''Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology''', ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, p. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163
 * BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, GHANI, Z., ČUFAR, Aljaž, GIACOMELLI, L., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. '''14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 2 : in-vessel calibration'''. Nuclear fusion, 2018, iss. 10, vol. 58, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aad4c1.
 * HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. '''Transient CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme for simulation of a control rod extraction in TRIGA reactor'''. Nuclear Engineering and Design , 2018, vol. 331, str. 302-312, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.03.015.
 * CAPAN, Ivana, SNOJ, Luka, RADULOVIĆ, Vladimir, et al. '''Double negatively charged carbon vacancy at the h- and k-sites in 4H-SiC : combined Laplace-DLTS and DFT study'''. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2018, vol. 123, no. 16, str. 161597-1-161597-6, doi: https://doi.org/10.1063/1.5011124 .
==== 2017 ====
 * ČUFAR, Aljaž, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, LENGAR, Igor, ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka. '''The analysis of the external neutron monitor responses in a simplified JET-Like Tokamak using ADVANTG'''. Fusion science and technology, 2017, iss. 2, vol. 71, str. 162-176. doi: https://doi.org/10.13182/FST16-113
 * LUKAN, Junoš, AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. '''Analytical measures of homogeneity of the photon radiation field and possible applications'''. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. , 2017, vol. 864, str. 50-60, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.020
 * BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. '''On the calculation of angular neutron flux in MCNP'''. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 100, part 2, str. 128-149, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.10.014.
 * ŽEROVNIK, Gašper, BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. '''On the equivalence of neutron source and flux spectra'''. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 99, str. 54-57, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.09.026
 * HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. '''CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme, application to TRIGA reactor'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2017, vol. 110, str. 36-47, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.06.018
 * AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. '''Computational analysis of the dose rates at JSI TRIGA reactor irradiation facilities'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2017, vol. 130, str. 140-152, doi:https://doi.org//10.1016/j.apradiso.2017.09.022
 * WEISEN, Henri, KIM, H. T., STRACHAN, J.D., SCOTT, S., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. '''The "neutron deficit" in the JET tokamak'''. Nuclear fusion, 2017, iss. 7, vol. 57, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa6dcc.

==== 2016 ====

 * JARADAT, Mustafa K., RADULOVIĆ, Vladimir, PARK, Chang Je, SNOJ, Luka, ALKHAFAJI, Salih M. '''Verification of MCNP6 model of the Jordan Research and Training Reactor (JRTR) for calculations of neutronic parameters'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2016, vol. 96, spp. 96-103.
 * ĆALIĆ, Dušan, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej, SNOJ, Luka. '''Validation of the Serpent 2 code on TRIGA Mark II benchmark experiments'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2016, vol. 107, str. 165-170, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.10.022.
 * SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, BATISTONI, P., CONROY, S., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al., JET contributors. '''Neutronic analysis of JET external neutron monitor response'''. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2016, vol. 109, str. 99-103, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.03.046
 * ČUFAR, Aljaž, LENGAR, Igor, KODELI, Ivan Aleksander, MILOCCO, Alberto, SAUVAN, Patrick, CONROY, S., SNOJ, Luka. '''Comparison of DT neutron production codes MCUNED, ENEA-JSI source subroutine and DDT'''. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2016, vol. 109, str. 164-168, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.03.036

==== 2015 ====

 * FILLIATRE, P., JAMMES, C., BARBOT, L., FOURMENTEL, D., GESLOT, B., LENGAR, Igor, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper. '''Experimental assessment of the kinetic parameters of the JSI TRIGA reactor'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2015, vol. 83, str. 236-245.
 * ŽEROVNIK, Gašper, GORIČANEC, Tanja, RADULOVIĆ, Vladimir, JAZBEC, Anže, RUPNIK, Sebastjan, BARBOT, L., FOURMENTEL, D., SNOJ, Luka. '''Validation of the neutron and gamma fields in the JSI TRIGA reactor using in-core fission and ionization chambers'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 96, str. 27-35.
 * HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. '''Analysis of JSI TRIGA MARK II reactor physical parameters calculated with TRIPOLI and MCNP'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], mar. 2015, vol. 97, str. 140-148, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.12.017.
 * MANOJLOVIČ, Stanko, TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. '''Capture cross section measurement analysis in the Californium-252 spectrum with the Monte Carlo method'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 101, str. 101-106.
 * GORIČANEC, Tanja, ŽEROVNIK, Gašper, JAZBEC, Anže, ŠTANCAR, Žiga, BARBOT, L., FOURMENTEL, D., SNOJ, Luka. '''Validation of neutron flux redistribution factors in JSI TRIGA reactor due to control rod movements'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 104, str. 34-42, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.06.026
 * KOLŠEK, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, TRKOV, Andrej, SNOJ, Luka. '''Using TRIGA Mark II research reactor for irradiation with thermal neutrons'''. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy, ISSN 0029-5493. [Print ed.], 2015, vol. 283, str. 155-161.

==== 2014 ====
 * SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, REMEC, Igor. '''Evaluation of the KRITZ-2 criticality and reaction rate benchmark experiments'''. Nuclear science and engineering, 2014, no. 4, vol. 178, p. 496-508. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-30
 * BESS, John D., MONTIERTH, L. M., KÖBERL, O., SNOJ, Luka. '''Benchmark evaluation of HTR-PROTEUS pebble bed experimental program'''. Nuclear science and engineering, 2014, no. 3, vol. 178, p. 387-400. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-13
==== 2013 ====
 * SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. '''Calculations to support JET neutron yield calibration : Modelling of the JET remote handling system'''. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, p. 244-250, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.09.036
==== 2012 ====
 * SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, RAVNIK, Matjaž, ŽEROVNIK, Gašper. '''Testing of cross section libraries on zirconium benchmarks'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. , 2012, vol. 42, str. 71-79. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.12.001
 * SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej. '''Computational analysis of irradiation facilities at the JSI TRIGA reactor'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. , 2012, vol. 70, p. 483-488. doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2011.11.042
 * KODELI, Ivan Aleksander, SNOJ, Luka. Evaluation and uncertainty analysis of the KRITZ-2 critical benchmark experiments. Nuclear science and engineering, ISSN 0029-5639, 2012, no. 3, vol. 171, p. 231-238 doi: https://doi.org/10.13182/NSE11-62
 * SYME, D.B., POPOVICHEV, Sergei, CONROY, S., LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Fusion yield measurements on JET and their calibration. 2012, vol. 246, p. 185-190, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.08.003
 *SNOJ, Luka, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, LENGAR, Igor, CONROY, S., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. '''Calculations to support JET neutron yield calibration : Contributions to the external neutron monitor responses'''. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493, Vol. 246 2012, p. 191-197, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.07.011

==== 2011 ====
 * SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, JAĆIMOVIĆ, Radojko, ROGAN, Petra, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. '''Analysis of neutron flux distribution for the validation of the computational methods for the optimization of research reactor utilization'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2011, vol. 69, issue 1, p. 136-141, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2010.08.019
==== 2010 ====
 * SNOJ, Luka, KAVČIČ, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. '''Calculation of kinetic parameters for mixed TRIGA cores with Monte Carlo'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2010, iss. 2, vol. 37, p. 223-229. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2009.10.020
 * SNOJ, Luka, KROMAR, Marjan, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. '''Advanced methods in teaching reactor physics'''. Nuclear engineering and design, 2011, vol. 241, issue 4, . 1008-1012, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.02.040
==== 2009 ====
 * TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. '''On the self-shielding factors in neutron activation analysis'''. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2009, issue 2, vol. 610, p., 553-565, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2009.08.079
 * ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. '''Optimization of spent nuclear fuel filling in canisters for deep repository'''. Nuclear science and engineering, 2009, vol. 163, p. 183-190. doi: https://doi.org/10.13182/NSE163-183
==== 2008 ====
 * LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, ROGAN, Petra, RAVNIK, Matjaž. '''Re-evaluation of the criticality experiments of the "Otto Hahn Nuclear Ship" reactor'''. Kerntechnik, 2008, vol. 73, p. 242-248. doi: https://doi.org/10.3139/124.100571
==== 2007 ====
 * SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. '''Effect of fuel particles' size and position variations of multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors'''. Kerntechnik, 2007, issue 5-6, vol. 72, p. 251-254. doi: https://doi.org/10.3139/124.100351
==== 2006 ====
 * SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. '''Effect of packing fraction variations on the multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors'''. Kerntechnik, ISSN 0932-3902, 2006, vol. 71, p. 208-213. doi: https://doi.org/10.3139/124.100295


=== Nastopi v javnosti (Public appearances) ===
 * Naš stik, Do elektrike s fuzijo, Številka 1, 2021, stran 40, WWW: https://www.nas-stik.si/arhivrevij/nas%20stik_01_21_spreed.pdf
 * Naš stik, raziskave na področju jedrske energije, Posebna izdaja E-stik v digitalni obliki. Januar 2021, WWW: http://live.editiondigital.com/e/211vghcbj/e-stik#!page4.7
 * Naš stik, S sodelovanjem do odličnega izdelka, Številka 5, 2020, stran 42, WWW: http://www.nas-stik.si/arhivrevij/nas%20stik_05_spreed.pdf
 * Energetika.net, 12.11.2020, Slovenska inovacija: Svetilka, ki je odporna na sevanje WWW: https://www.energetika.net/novice/nove-tehnologije/slovenska-inovacija-svetilka-ki-je-odporna-na-sevanje
 * Ugriznimo Znanost: Boj proti virusom in bakterijam, 15.10.2020 ob 17:25 na TVSLO1, WWW: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174724989
 * Reporter, 23.8. 2020, intervju https://reporter.si/clanek/slovenija/intervju-z-dr-luko-snojem-slovenec-ki-so-deluje-pri-najvecjem-projektu-clovestva-803973
 * Val 2020, Frekvenca X, Radiovedni, 20.8.2020. https://val202.rtvslo.si/2020/08/radiovedni-kako-se-cepijo-atomi/ , [[http://dts.podtrac.com/redirect.mp3/videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive06/2020/08/20/RadiovedniKakosecepijoatomi4868992.mp3|MP3]]
 * Večer, Gradnja fuzijskega reaktorja v Franciji : ustvarili bomo Sonce na Zemlji. 10. avgust 2020, https://www.vecer.com/gradnja-fuzijskega-reaktorja-v-franciji-ustvarili-bomo-sonce-na-zemlji-10205949
 * Ugriznimo Znanost: Energija, 4.6.2020 ob 17:25 na TVSLO1, WWW: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174697743
 * Delo Sobotna Priloga, 22. 2. 2020, intervju: https://www.delo.si/sobotna-priloga/ne-preostane-nam-drugega-kot-sodelovati-280783.html
 * TEDxLjubljana 2019, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, sobota, 16.11.2019 ob 16h, predavanje Fuzija energija prihodnosti: spletna stran dogodka: https://www.tedxljubljana.com/dogodki/2798/tedxljubljana-2019-zivimo-prihodnost, spletna stran posnetka: https://youtu.be/u8ghLKv5muo?list=PLEojLgLau80DHPDl5fRptQCLr0phT50Rw
 * Revija Naš Stik, številka 5, 2019, Izjava jedrskih strokovnjakov o energetski prihodnosti Slovenije na strani 31: http://www.nas-stik.si/arhivrevij/nasstik_05.pdf
 * Prvi na terenu, Radio Prvi, 23.10.2019. Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane. Oddaja: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/rabljeno-gorivo-iz-krskega-bi-se-dalo-uporabiti-v-naslednji-generaciji-reaktorjev/
 * Prvi na terenu, Radio Prvi, 23.10.2019. Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane. Oddaja: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/ogenj-clovestvo-pozna-nekaj-deset-tisoc-let-radioaktivnost-sele-eno-generacijo/
 * Nedeljski gost na Valu 202, 13. 10. 2019. Podcast: https://val202.rtvslo.si/2019/09/nedeljski-gost-183/ Oddaja: https://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljski-gost-vala-202/174644056
 * strašno hudi, podkast, 27.8.2019 WWW: https://www.strasnohudi.si/podkasti/2019/8/26/luka-snoj
 * Polet : magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1580-8041., 2019, 14. februar, str. 46. Luka Snoj : zgodba z nasmehom. www: https://polet.delo.si/zgodba-z-nasmehom/luka-snoj
 * Radio Slovenija, I. program, ARS, 09. 11. 2018, Fuzijska energija bi dolgoročno lahko rešila energetski problem človeštva https://ars.rtvslo.si/2018/10/podobe-znanja-120/
 * Radio Slovenija, I. program, ARS, 09. 10. 2018, Sonce na Zemlji, https://radioprvi.rtvslo.si/2018/09/intelekta-129/
 * Delo, 14.6.2018, Iz takšne snovi kot sanje http://www.delo.si/novice/znanoteh/iz-taksne-snovi-kot-sanje-60074.html in Vedno bomo potrebovali mešanico virov: http://www.delo.si/novice/znanoteh/vedno-bomo-potrebovali-mesanico-virov-60075.html
 * TV Slovenija, prvi program, Ugriznimo znanost, 7. junij 2018, www: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174544182
 * Znanost na cesti, Znanost med knjigami, 17. maj 2018 ob 18h, Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, Jedrski reaktor v Ljubljani, moderatorka: Renata Dacinger, RTV Slovenija, WWW: https://znc.si/dogodki/znanost-med-knjigami/jedrski-reaktor-v-ljubljani/
 * RTV Slovenija, MMC, 6.4. 2018, Ko pride MIT v Slovenijo. http://www.rtvslo.si/kolumne/ko-pride-mit-v-slovenijo/451114
 * Radio Slovenija, drugi program, 5.4.2018, Izzivi sodobnih jedrskih tehnologij, https://val202.rtvslo.si/2018/03/frekvenca-x-17/
 * Radio Slovenija, prvi program, 3.4.2018 Fiziki z ameriške MIT obiskali reaktor TRIGA, http://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/fiziki-z-ameriske-mit-obiskali-reaktor-triga/
 * TV Slovenija, prvi program, Prvi TV Dnevnik, 2.4.2018, REAKTORSKI CENTER V PODGORICI DELUJE OD LETA 1966. http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529845 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529842 naš prispevek se pojavi ob 13:10.
 * Energetika.net, 27.2.2018, Jedrska energetika z varno mero digitalizacije, WWW: https://www.energetika.net/novice/clanki/jedrska-energetika-z-varno-mero-digitalizacije
 * Energetika.net, 31.7.2018, Googlov algoritem bi lahko pospešil razvoj na področju fuzije https://www.energetika.net/novice/nove-tehnologije/snoj-googlov-algoritem-bi-lahko-pospesil-razvoj-na-podrocju
 * Radio Slovenija, prvi program, 30. 06. 2017 ob 14:15, Odzivi na sodbo arbitražnega sodišča, Odzivi slovenskih intelektualcev, http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/odzivi-na-sodbo-arbitraznega-sodisca/ ,
 posnetek dostopen na: https://soundcloud.com/radioprvi/odzivi-slovenskih-intelektualcev Luka Snoj se pojavi ob času 03:00.
 * Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 18h,prireditev Ime leta, video posnetek prireditve na https://www.facebook.com/Val202/videos/1434620919911413/ ter zvočni posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ime-tedna/174445149 tudi ob 19:00. Luka Snoj se pojavi ob času 19:00.
 * Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 11:12:30, o uporabi reaktorja TRIGA v okviru akcije Ime leta: http://bit.ly/2i8m2ij
 * TV Slovenija, Prvi program, 12.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 2. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174437052
 * TV Slovenija, Prvi program, 5.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 1. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174435695
 * TV Slovenija, Prvi program, 21.10. 2016, 50 let TRIGE v oddaji Slovenski magazin: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174433119
 * Finance 08.09.2016, 'Jedrska energija med ključnimi energenti prihodnosti', http://oe.finance.si/8848809/Jedrska-energija-med-kljucnimi-energenti-prihodnosti
 * Osrednja poročila radio prvi, 8.9. 2016, o NENE, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174425167 ob 18:59
 * Delo, Znanost, 8.9. 2016, Reaktor v Cadarachu varen pred najhujšim potresom, http://www.delo.si/znanje/znanost/reaktor-v-cadarachu-varen-pred-najhujsim-potresom.html
 * Energetika.net, 7.9.2016, NENE 2016: Rešiti bo treba vprašanje visoko radioaktivnih odpadkov, www: http://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2016-resiti-bo-treba-vprasanje-visoko-radioaktivnih-odp
 * Novice na radiu Kapris: o NENE: 6.9.2016: http://www.radiocapris.si/novice/n/v-portorozu-poteka-konferenca-o-jedrski-energiji
 * Naš Stik, 6.9.2016, S konference NENE 2016, WWW: http://www.nas-stik.si/1/Novice/Clanki/tabid/208/ID/4245/S-konference-NENE-2016.aspx
 * Ime tedna VAL 202, 6.6.2016, 12:00, WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/06/izberite-ime-tedna-junij/
 * Energetika.net, 50 let reaktorja Triga kaže, da država obvlada jedrsko energijo, 1.6.2016, WWW: http://www.energetika.net/novice/reportaze/50-let-reaktorja-triga-kaze-da-drzava-obvlada-jedrsko-energi
 * 50 let od prve jedrske reakcije v Podgorici, POPTV, 24 ur, 31.05.2016, 23:00 | 24UR,WWW: http://www.24ur.com/novice/slovenija/50-let-od-prve-jedrske-reakcije-v-podgorici.html
 * Planet TV, Večerni Planet Danes, Torek, 31.05.2016, 22:50, Avtor: Iztok Hočevar , WWW:
 * Delo, Testi odpornosti na sevanje elektronov, 31.5.2016: WWW: http://www.delo.si/znanje/znanost/testi-odpornosti-na-sevanje-elektronov.html
 * Dnevnik, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: prispevek: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174408661 in Dnevnik: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174408662 ob 22:38
 * Poročila ob petih, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174408628 ob 6:45
 * Frekvenca X, 50 let reaktorja Triga, VAL 202, 31.5.2016. WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/05/50-let-reaktorja-triga/ , http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive03/2016/05/31/ReaktorTRIGA3028116.mp3
 * Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Pol stoletja jedrske energije v Sloveniji, 24.5.2016, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174407255
 * Prvi na obisku, Prvi program Radia Slovenija, 50 let reaktorja Triga, 19.5.2016, WWW: http://radioprvi.rtvslo.si/2016/05/reaktor-triga/
 * Planet TV, oddaja Planet danes, na sporedu dne 26.4.2016, o Černobilski nesreči.
 * Oddaja je dostopna na: http://www.planet.si/tv/arhiv-video-vsebin.html#video_57434,( http://www.planet.si/util/play.html?id=57434) pojavim se ob času 8 min 10 sekund
 * Ugriznimo Znanost: Odporni proti sevanju, 17.12.2015 ob 17:30 na TVSLO1, WWW: http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/12/17/Odporni_proti_sevanju2015-12-17-061546-SLO1_1.mp4 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696
 * Frekvenca X : Življenje zvezd, 22.10.2015 ob 11:45, VAL 202, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174366701
 * Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Sonce v škatli: energija prihodnosti, 12.5.2015, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174335181
 * Dobra ura z Boštjanom (http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom/ava2.174266808/ 51:35), 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost zapuščina Marie Curie, 20. 3. 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174266877
 * V okviru programa "Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju", ki ga vodi Inštitut za etiko in vrednote, smo v domeni "Znanje in modrost" raziskovali in se pogovarjali o ENERGIJI s fizikom dr. Luko Snojem. Predavanje o energiji v vrtcu Mladi Rod, 11.3. 2014, Projekt: Raziskovanje energije Vrtec Mladi rod, Črtomirova ul. 14, Ljubljana, Vzgojiteljica: Majda Stergar Hauptman, Pomočnica vzgojiteljice: Urša Brvar, Starost otrok: 5-6 let. Avtor: Špela Ostrež, https://www.youtube.com/watch?v=Yuqs65uGSPA

 * Prvi dnevnik na RTVSLO, 4. 12. 2013 o fuziji: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/prvi-dnevnik/ava2.174250307/ čas 11:08
 * Dobra ura z Boštjanom, 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost o fuziji, http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.174250554/ čas 46:30
 * intervju o fuziji v Dnevniku, 23.7. 2013, http://www.dnevnik.si/ljudje/-dr-luka-snoj-/

 * intervju o fuziji na videolectures.net http://blogslo.videolectures.net/luka-snoj-osebno-dozivljam-fuzijo-kot-enega-najvecjih-izzivov-clovestva/

 * predavanje o fuziji na dnevih IJS: http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

 * predavanje " Ustvarjanje zvezd na Zemlji" v okviru projekta Znanost na cesti: http://vimeo.com/67502564 in http://www.znanostnacesti.si/predavanja/ustvarjanje-zvezd-na-zemlji.aspx

 * oddaja Ugriznimo znanost o fuziji: http://videolectures.net/ugriznimo_znanost_fuzija/ in http://ava.rtvslo.si/#ava2.66918588;;

 * oddaja Sadovi znanja o fuziji: http://videolectures.net/sadovi_cercek_krmpotic_fuzija/

 * oddaja Glasovi svetov, intervju o fuziji, predvajano 9. maja 2013 ob14:05 na programu Ars: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/glasovi-svetov/ava2.165787638/

 * ''Znanost na cesti, znanost in ideje na prepihu : Ni meja : prispevek v sklopu oddaje Prvi dnevnik RTV SLO 1, 30.5.2013,'' ob 17:49 na https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/167891219

=== Uporabne povezave (Useful links) ===
 * jedrski podatki
  * http://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm (spletna stran agencije IAEA)

  * http://www.nndc.bnl.gov/

  * odličen program v Javi za prikaz jedrskih podatkov - http://www.oecd-nea.org/janis/
  * simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

 * zbirka praktičnih vaj na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators
 
* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

 * organizacije
  * odsek za reaktorsko fiziko na IJS - http://www.rcp.ijs.si/f8/sl/index.html

  * raziskovalni reaktor TRIGA na IJS- http://www.rcp.ijs.si/ric/index-s.htm

  * jedrska elektrarna v Krškem - http://www.nek.si/sl/

  * uprava republike slovenije za jedrsko varnost - http://www.ursjv.gov.si/

  * agencija za radioaktivne podatke - http://www.arao.si/

 * programi
  * program za izračun številskih gostot posameznih izotopov v materialu - http://www-nds.iaea.org/naa/matssf/ [[attachment:matssf.exe]]

  * zbirka programov s področja reaktorske in radiacijske fizike - http://www.philrutherford.com/radiation_software.html
  * simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

 * zbirka praktičnih vaja na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators

 * literatura
  * zbirka zanimivih člankov in analiz s področja reaktorske fizike in reaktorskih preračunov - http://home.comcast.net/~redcullen1/reports.htm

  * multimedijski CD s področja reaktorske fizike - http://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearknowledge/education/NKM-Education/NRPcd/Multimedia-on-NRP.html

 * baza pulznih eksperimentov : http://trigapulse.ijs.si
 * informacije o radioloških in jedrskih dogodkih - http://www-news.iaea.org/

 * Černobil nesreča, posledice, nauki - http://www.icjt.org/tech/infomat/cernobil.pdf

 * vpliv ionizirajočega sevanja na zdravje ljudi - publikacije strokovne skupine združenih narodov - http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html

 * Radionuclide and radiation protection handbook [[attachment:Radionuclide_Data_Handbook.pdf]]

 * o negotovostih meritev (obvezno branje za vsakega fizika) - http://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/index.html

 * JET - skupni evropski torus - največji tokamak na svetu - https://www.efda.org/jet/

 * ITER - največji tokamak v gradnji - http://www.iter.org/

 * Wendelstein X7 - največji stelarator na svetu - v gradnji - http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/pr/forschung/w7x/index.html

 * fuzija z vztrajnostnim zadrževanjem - NIF - national ignition facility - https://lasers.llnl.gov/

 * poljudno predavanje o fuziji - http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

 * najpopolnejša zbirka kritičnih eksperimentov - http://icsbep.inl.gov/

 * najpopolnejša zbirka eksperimentov reaktorske fizike - http://irphep.inl.gov/

 * pulziranje na TRIGI - http://www.rcp.ijs.si/ric/pulse-s.html

 * prosto dostopni dokumenti ameriškega ministrstva za energijo - http://www.osti.gov/bridge/

 * preprost in uporaben program za reaktorske preračune TRIGE - http://www.rcp.ijs.si/triglav/

 * "najboljši" program za Monte Caro transport nevtronov - http://mcnp.lanl.gov/

 * zbirka odličnih knjig iz reaktorske fizike, ki jih lahko naročite in dobite zastonj - https://www.oecd-nea.org/dbprog/MMRW-BOOKS.html ter http://www.oecd-nea.org/dbprog/benchmarks.htm

 * informacije o materialih - http://www.matweb.com

 * najboljša knjiga o obnovljivih virih energije - http://www.withouthotair.com/

 * statistični podatki o svetovni porabi energije - http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481
 * Znanost in človeške vrednote - [[attachment:Znanost_in_cloveske_vrednote_OCR.pdf]]

Luka Snoj Homepage

luka_photo_01.jpg

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular:
* Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
* evaluation of critical and reactor physics experiments
* evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments
* analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations
* integral reactor experiments, criticality experiments and calculations
* management of the research reactor core, research reactor safety analysis
* fission and fusion reactor material activation
* dose calculations and development of biodosimeters

pedagoške aktivnosti

Teaching activities

Predmeti na FMF:
* Radiacijska in reaktorska fizika
* Fizika fisijskih reaktorjev
* Eksperimentalna reaktorska fizika
* Jedrska, reaktorska in radiološka fizika
* Fizika nevtronskih jedrskih naprav

Courses at FMF:
* Radiation and reactor physics
* Physics of fission reactors
* Experimental reactor physics
* Nuclear, reactor and radiation physics
* Physics of neutron nuclear facilities

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

*2019 - danes Institute of Electrical and Electronics Engineers
*2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
*2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
*2009 - danes American Nuclear Society
*2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/

Članstva v strokovnih združenjih

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Izbrani članki (selected papers)

2021

2020

 • A. Pungerčič, L.Snoj, et. al. Computational burnup analysis of the TRIGA Mark II research reactor fuel. Progress in Nuclear Energy. [Print ed.]. 2020, vol. 130, art. 103536, 11 str. ISSN 0149-1970. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103536.

 • V. Radulović, L.Snoj, et. al., Characterization of the neutron spectra in three irradiation channels of the JSI TRIGA reactor using the GRUPINT spectrum adjustment code. Nuclear data sheets, 2020, vol. 167, july-August, p. 61-75, doi: https://doi.org/10.1016/j.nds.2020.07.003

 • J. Malec, D. Toškan, L. Snoj, PC-based JSI research reactor simulator. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2020, vol. 146, art. 107630, 22 str., doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.107630. [COBISS.SI-ID 20395011]

 • A. Žohar, I. Lengar, L. Snoj, Analysis of water activation in fusion and fission nuclear facilities. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2020, vol. 160, art. 111828, 17 str., doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.111828.

 • A. Žohar,ŽOHAR, L.Snoj, et. al., Analysis of irradiation experiments with activated water radiation source at the JSI TRIGA Research Reactor. Fusion engineering and design. [Print ed.]. 2020, vol. 161, art. 111946, 7 str. ISSN 0920-3796. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.111946

 • D. Kotnik, L.Snoj, et. al., Use of ADVANTG to analyse skyshine [gamma]-dose rates around a silo type LILW repository. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2020, vol. 145, art. 107585, 20 str., doi: https://doi.org//10.1016/j.anucene.2020.107585

 • V. Radulović, L.Snoj, et. al., Silicon carbide neutron detector testing at the JSI TRIGA reactor for enhanced border and port security. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2020, vol. 972, no. 164122, 5 str., doi:https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164122.

 • A. gruel , L.Snoj, et. al., Gamma-heating and gamma flux measurements in the JSI TRIGA reactor, results and prospects. IEEE transactions on nuclear science, ISSN 0018-9499, in press [2020], doi: https://doi.org/10.1109/TNS.2020.2974968

 • K Ambrožič, L. Snoj, JSIR2S code for delayed radiation simulations: Validation against measurements at the JSI TRIGA reactor. Progress in Nuclear Energy. [Print ed.]. 2020, vol. 129, art. 103498, 19 str. ISSN 0149-1970. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103498.

 • A. Jazbec, L.Snoj, et. al.,Dose rate calculations at beam tube no. 5 of the JSI TRIGA mark II research reactor using Monte Carlo method. Applied Radiation and Isotopes, 2020, vol.168,109510, DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109510

2019

 • D. Kotnik et. al. Validation and evaluation of the ADVANTG code on the ICSBEP skyshine benchmark experiment. Annals of Nuclear Energy, 2019, vol. 125, pp. 249-260, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.11.025

 • Review paper: A. Žohar, L. Snoj, On the dose fields due to activated cooling water in nuclear facilities, Progress in Nuclear Energy, Volume 117, November 2019, 103042, DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103042

 • Ž. Štancar et. al. Multiphysics approach to plasma neutron source modelling at the JET tokamak, Nuclear Fusion, Volume 59, Number 9, DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab2c8b

 • ASUNCION-ASTRONOMO, A., ŠTANCAR, Žiga, GORIČANEC, Tanja, SNOJ, Luka. Computational design and characterization of a subcritical reactor assembly with TRIGA fuel. Nuclear Engineering and Technology, ISSN 1738-5733, 2019, vol. 51, issue 2, str. 337-344, doi: https://doi.org/10.1016/j.net.2018.09.025

2018

 • AMBROŽIČ, Klemen, GRUEL, Adrien, RADULOVIĆ, Vladimir, LE GUILLOU, Mael, BLAISE, Patrick, DESTOUCHES, Christophe, SNOJ, Luka. Delayed gamma determination at the JSI TRIGA reactor by synchronous measurements with fission and ionization chambers. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2018, vol. 911, str. 94-103, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.103.

 • LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, PACKER, Lee, GHANI, Z., KODELI, Ivan Aleksander, CONROY, S., SNOJ, Luka, KOS, Bor, et al., JET Contributors. Activation material selection for multiple foil activation detectors in JET TT campaign. Fusion engineering and design, , 2018, vol. 136, str. 988-992, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.052. [COBISS.SI-ID 31570471]

 • ŠTANCAR, Žiga, GORELENKOVA, M., CONROY, S., ERIKSSON, J., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. Generation of a plasma neutron source for Monte Carlo neutron transport calculations in the tokamak JET. Fusion engineering and design, , 2018, part B, vol. 136, str. 1047-1051, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.065. [COBISS.SI-ID 31864103]

 • ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., GHANI, Z., GIACOMELLI, L., LENGAR, Igor, MILOCCO, Alberto, POPOVICHEV, Sergei, PILLON, M., RIGAMONTI, S. D., TARDOCCHI, M., SNOJ, Luka, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, et al., JET Contributors. Modelling of the neutron production in a mixed beam DT neutron generator. Fusion engineering and design, 2018, part B, vol. 136, str. 1089-1093, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.075.

 • ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology, ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, str. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163.

 • ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology, ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, p. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163

 • BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, GHANI, Z., ČUFAR, Aljaž, GIACOMELLI, L., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. 14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 2 : in-vessel calibration. Nuclear fusion, 2018, iss. 10, vol. 58, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aad4c1.

 • HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. Transient CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme for simulation of a control rod extraction in TRIGA reactor. Nuclear Engineering and Design , 2018, vol. 331, str. 302-312, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.03.015.

 • CAPAN, Ivana, SNOJ, Luka, RADULOVIĆ, Vladimir, et al. Double negatively charged carbon vacancy at the h- and k-sites in 4H-SiC : combined Laplace-DLTS and DFT study. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2018, vol. 123, no. 16, str. 161597-1-161597-6, doi: https://doi.org/10.1063/1.5011124 .

2017

 • ČUFAR, Aljaž, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, LENGAR, Igor, ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka. The analysis of the external neutron monitor responses in a simplified JET-Like Tokamak using ADVANTG. Fusion science and technology, 2017, iss. 2, vol. 71, str. 162-176. doi: https://doi.org/10.13182/FST16-113

 • LUKAN, Junoš, AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. Analytical measures of homogeneity of the photon radiation field and possible applications. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. , 2017, vol. 864, str. 50-60, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.020

 • BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. On the calculation of angular neutron flux in MCNP. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 100, part 2, str. 128-149, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.10.014.

 • ŽEROVNIK, Gašper, BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. On the equivalence of neutron source and flux spectra. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 99, str. 54-57, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.09.026

 • HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme, application to TRIGA reactor. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2017, vol. 110, str. 36-47, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.06.018

 • AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. Computational analysis of the dose rates at JSI TRIGA reactor irradiation facilities. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2017, vol. 130, str. 140-152, doi:https://doi.org//10.1016/j.apradiso.2017.09.022

 • WEISEN, Henri, KIM, H. T., STRACHAN, J.D., SCOTT, S., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. The "neutron deficit" in the JET tokamak. Nuclear fusion, 2017, iss. 7, vol. 57, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa6dcc.

2016

 • JARADAT, Mustafa K., RADULOVIĆ, Vladimir, PARK, Chang Je, SNOJ, Luka, ALKHAFAJI, Salih M. Verification of MCNP6 model of the Jordan Research and Training Reactor (JRTR) for calculations of neutronic parameters. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2016, vol. 96, spp. 96-103.

 • ĆALIĆ, Dušan, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej, SNOJ, Luka. Validation of the Serpent 2 code on TRIGA Mark II benchmark experiments. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2016, vol. 107, str. 165-170, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.10.022.

 • SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, BATISTONI, P., CONROY, S., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al., JET contributors. Neutronic analysis of JET external neutron monitor response. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2016, vol. 109, str. 99-103, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.03.046

 • ČUFAR, Aljaž, LENGAR, Igor, KODELI, Ivan Aleksander, MILOCCO, Alberto, SAUVAN, Patrick, CONROY, S., SNOJ, Luka. Comparison of DT neutron production codes MCUNED, ENEA-JSI source subroutine and DDT. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2016, vol. 109, str. 164-168, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.03.036

2015

 • FILLIATRE, P., JAMMES, C., BARBOT, L., FOURMENTEL, D., GESLOT, B., LENGAR, Igor, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper. Experimental assessment of the kinetic parameters of the JSI TRIGA reactor. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2015, vol. 83, str. 236-245.

 • ŽEROVNIK, Gašper, GORIČANEC, Tanja, RADULOVIĆ, Vladimir, JAZBEC, Anže, RUPNIK, Sebastjan, BARBOT, L., FOURMENTEL, D., SNOJ, Luka. Validation of the neutron and gamma fields in the JSI TRIGA reactor using in-core fission and ionization chambers. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 96, str. 27-35.

 • HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. Analysis of JSI TRIGA MARK II reactor physical parameters calculated with TRIPOLI and MCNP. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], mar. 2015, vol. 97, str. 140-148, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.12.017.

 • MANOJLOVIČ, Stanko, TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. Capture cross section measurement analysis in the Californium-252 spectrum with the Monte Carlo method. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 101, str. 101-106.

 • GORIČANEC, Tanja, ŽEROVNIK, Gašper, JAZBEC, Anže, ŠTANCAR, Žiga, BARBOT, L., FOURMENTEL, D., SNOJ, Luka. Validation of neutron flux redistribution factors in JSI TRIGA reactor due to control rod movements. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 104, str. 34-42, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.06.026

 • KOLŠEK, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, TRKOV, Andrej, SNOJ, Luka. Using TRIGA Mark II research reactor for irradiation with thermal neutrons. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy, ISSN 0029-5493. [Print ed.], 2015, vol. 283, str. 155-161.

2014

 • SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, REMEC, Igor. Evaluation of the KRITZ-2 criticality and reaction rate benchmark experiments. Nuclear science and engineering, 2014, no. 4, vol. 178, p. 496-508. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-30

 • BESS, John D., MONTIERTH, L. M., KÖBERL, O., SNOJ, Luka. Benchmark evaluation of HTR-PROTEUS pebble bed experimental program. Nuclear science and engineering, 2014, no. 3, vol. 178, p. 387-400. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-13

2013

 • SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Modelling of the JET remote handling system. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, p. 244-250, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.09.036

2012

 • SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, RAVNIK, Matjaž, ŽEROVNIK, Gašper. Testing of cross section libraries on zirconium benchmarks. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. , 2012, vol. 42, str. 71-79. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.12.001

 • SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej. Computational analysis of irradiation facilities at the JSI TRIGA reactor. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. , 2012, vol. 70, p. 483-488. doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2011.11.042

 • KODELI, Ivan Aleksander, SNOJ, Luka. Evaluation and uncertainty analysis of the KRITZ-2 critical benchmark experiments. Nuclear science and engineering, ISSN 0029-5639, 2012, no. 3, vol. 171, p. 231-238 doi: https://doi.org/10.13182/NSE11-62

 • SYME, D.B., POPOVICHEV, Sergei, CONROY, S., LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Fusion yield measurements on JET and their calibration. 2012, vol. 246, p. 185-190, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.08.003

 • SNOJ, Luka, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, LENGAR, Igor, CONROY, S., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Contributions to the external neutron monitor responses. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493, Vol. 246 2012, p. 191-197, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.07.011

2011

 • SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, JAĆIMOVIĆ, Radojko, ROGAN, Petra, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Analysis of neutron flux distribution for the validation of the computational methods for the optimization of research reactor utilization. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2011, vol. 69, issue 1, p. 136-141, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2010.08.019

2010

 • SNOJ, Luka, KAVČIČ, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Calculation of kinetic parameters for mixed TRIGA cores with Monte Carlo. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2010, iss. 2, vol. 37, p. 223-229. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2009.10.020

 • SNOJ, Luka, KROMAR, Marjan, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Advanced methods in teaching reactor physics. Nuclear engineering and design, 2011, vol. 241, issue 4, . 1008-1012, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.02.040

2009

 • TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. On the self-shielding factors in neutron activation analysis. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2009, issue 2, vol. 610, p., 553-565, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2009.08.079

 • ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Optimization of spent nuclear fuel filling in canisters for deep repository. Nuclear science and engineering, 2009, vol. 163, p. 183-190. doi: https://doi.org/10.13182/NSE163-183

2008

 • LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, ROGAN, Petra, RAVNIK, Matjaž. Re-evaluation of the criticality experiments of the "Otto Hahn Nuclear Ship" reactor. Kerntechnik, 2008, vol. 73, p. 242-248. doi: https://doi.org/10.3139/124.100571

2007

 • SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of fuel particles' size and position variations of multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors. Kerntechnik, 2007, issue 5-6, vol. 72, p. 251-254. doi: https://doi.org/10.3139/124.100351

2006

 • SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of packing fraction variations on the multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors. Kerntechnik, ISSN 0932-3902, 2006, vol. 71, p. 208-213. doi: https://doi.org/10.3139/124.100295

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Uporabne povezave (Useful links)

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

Snoj: FrontPage (last edited 2021-06-10 05:08:43 by LukaSnoj)