Differences between revisions 1 and 45 (spanning 44 versions)
Revision 1 as of 2013-05-22 08:35:16
Size: 46
Editor: psihe
Comment:
Revision 45 as of 2019-10-30 15:58:42
Size: 17930
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Vnesite besedilo o FrontPage ...
To je test
== Luka Snoj Homepage ==
=== Osnovni podatki ===
 .

|| '''Slovensko''' |||| '''English''' ||
|| ''Osnovni podatki'' |||| ''Basic info'' ||
|| izr. prof. dr. Luka Snoj <<BR>> tel: (01) 588 5362 <<BR>> Šifra raziskovalca: 27819 |||| assoc. prof. dr. Luka Snoj <<BR>> phone: +386 1 588 5362 ||
|| ''raziskovalna področja'' |||| ''Research areas'' ||
|| Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja: <<BR>> * Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev <<BR>> * Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike <<BR>> * Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov <<BR>> * Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje <<BR>> * Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Preračuni doz in razvoj biodozimetrov |||| ||
|| |||| ||
|| ''Članstva v strokovnih združenjih'' |||| ''Memberships'' ||
|| |||| ||
|| |||| ||
|| |||| ||
|| ''Objave'' |||| ''Publications'' ||
|| COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525 <<BR>> SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj |||| COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj ||=== Članstva v strokovnih združenjih ===
 
 *2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
 *2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
 *2009 - danes American Nuclear Society
 *2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

=== Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah ===

 *Član ekspertskih misij Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) (Tajska, DR Kongo, Filipini, Jordanija, Peru).
 *Član koalicije vzhodnoevropskih raziskovalnih reaktorjev (EERRI – Eastern Europe Research Reactor Intitiative - http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/RRS/eerri.html), ki deluje v okviru IAEA (http://www.iaea.org ). V letu 2011 predsednik koalicije.
 *Član delovne skupine IRPhEP (International Reactor Physics Experiment Evaluation Project- http://irphep.inl.gov in http://www.oecd-nea.org/science/wprs/irphe/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
 *Član delovne skupine ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project- http://icsbep.inel.gov in https://www.oecd-nea.org/science/wpncs/icsbep/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
 *Član programskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 *Član organizacijskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 *Član programskega odbora Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) na IJS.
 *Zunanji izpraševalec strokovne komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev na raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II. Imenovan s strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.
 *Član komisije za jedrsko in sevalno problematiko na IJS

=== Objave ===
 * COBISS ID: 27819
 * COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
 * SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
 * ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
 * Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
 * Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
 * Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

=== Nastopi v javnosti ===
 * Prvi na terenu, Radio Prvi, 23.10.2019. Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane. Oddaja: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/rabljeno-gorivo-iz-krskega-bi-se-dalo-uporabiti-v-naslednji-generaciji-reaktorjev/
 * Prvi na terenu, Radio Prvi, 23.10.2019. Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane. Oddaja: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/ogenj-clovestvo-pozna-nekaj-deset-tisoc-let-radioaktivnost-sele-eno-generacijo/
 * Nedeljski gost na Valu 202, 13. 10. 2019. Podcast: https://val202.rtvslo.si/2019/09/nedeljski-gost-183/ Oddaja: https://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljski-gost-vala-202/174644056
 * strašno hudi, podkast, 27.8.2019 WWW: https://www.strasnohudi.si/podkasti/2019/8/26/luka-snoj
 * Polet : magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1580-8041., 2019, 14. februar, str. 46. Luka Snoj : zgodba z nasmehom. www: https://polet.delo.si/zgodba-z-nasmehom/luka-snoj
 * Radio Slovenija, I. program, ARS, 09. 11. 2018, Fuzijska energija bi dolgoročno lahko rešila energetski problem človeštva https://ars.rtvslo.si/2018/10/podobe-znanja-120/
 * Radio Slovenija, I. program, ARS, 09. 10. 2018, Sonce na Zemlji, https://radioprvi.rtvslo.si/2018/09/intelekta-129/
 * Delo, 14.6.2018, Iz takšne snovi kot sanje http://www.delo.si/novice/znanoteh/iz-taksne-snovi-kot-sanje-60074.html in Vedno bomo potrebovali mešanico virov: http://www.delo.si/novice/znanoteh/vedno-bomo-potrebovali-mesanico-virov-60075.html
 * TV Slovenija, prvi program, Ugriznimo znanost, 7. junij 2018, www: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174544182
 * Znanost na cesti, Znanost med knjigami, 17. maj 2018 ob 18h, Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, Jedrski reaktor v Ljubljani, moderatorka: Renata Dacinger, RTV Slovenija, WWW: https://znc.si/dogodki/znanost-med-knjigami/jedrski-reaktor-v-ljubljani/
 * RTV Slovenija, MMC, 6.4. 2018, Ko pride MIT v Slovenijo. http://www.rtvslo.si/kolumne/ko-pride-mit-v-slovenijo/451114
 * Radio Slovenija, drugi program, 5.4.2018, Izzivi sodobnih jedrskih tehnologij, https://val202.rtvslo.si/2018/03/frekvenca-x-17/
 * Radio Slovenija, prvi program, 3.4.2018 Fiziki z ameriške MIT obiskali reaktor TRIGA, http://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/fiziki-z-ameriske-mit-obiskali-reaktor-triga/
 * TV Slovenija, prvi program, Prvi TV Dnevnik, 2.4.2018, REAKTORSKI CENTER V PODGORICI DELUJE OD LETA 1966. http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529845 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529842 naš prispevek se pojavi ob 13:10.
 * Energetika.net, 27.2.2018, Jedrska energetika z varno mero digitalizacije, WWW: https://www.energetika.net/novice/clanki/jedrska-energetika-z-varno-mero-digitalizacije
 * Energetika.net, 31.7.2018, Googlov algoritem bi lahko pospešil razvoj na področju fuzije https://www.energetika.net/novice/nove-tehnologije/snoj-googlov-algoritem-bi-lahko-pospesil-razvoj-na-podrocju
 * Radio Slovenija, prvi program, 30. 06. 2017 ob 14:15, Odzivi na sodbo arbitražnega sodišča, Odzivi slovenskih intelektualcev, http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/odzivi-na-sodbo-arbitraznega-sodisca/ ,
 posnetek dostopen na: https://soundcloud.com/radioprvi/odzivi-slovenskih-intelektualcev Luka Snoj se pojavi ob času 03:00.
 * Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 18h,prireditev Ime leta, video posnetek prireditve na https://www.facebook.com/Val202/videos/1434620919911413/ ter zvočni posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ime-tedna/174445149 tudi ob 19:00. Luka Snoj se pojavi ob času 19:00.
 * Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 11:12:30, o uporabi reaktorja TRIGA v okviru akcije Ime leta: http://bit.ly/2i8m2ij
 * TV Slovenija, Prvi program, 12.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 2. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174437052
 * TV Slovenija, Prvi program, 5.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 1. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174435695
 * TV Slovenija, Prvi program, 21.10. 2016, 50 let TRIGE v oddaji Slovenski magazin: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174433119
 * Finance 08.09.2016, 'Jedrska energija med ključnimi energenti prihodnosti', http://oe.finance.si/8848809/Jedrska-energija-med-kljucnimi-energenti-prihodnosti
 * Osrednja poročila radio prvi, 8.9. 2016, o NENE, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174425167 ob 18:59
 * Delo, Znanost, 8.9. 2016, Reaktor v Cadarachu varen pred najhujšim potresom, http://www.delo.si/znanje/znanost/reaktor-v-cadarachu-varen-pred-najhujsim-potresom.html
 * Energetika.net, 7.9.2016, NENE 2016: Rešiti bo treba vprašanje visoko radioaktivnih odpadkov, www: http://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2016-resiti-bo-treba-vprasanje-visoko-radioaktivnih-odp
 * Novice na radiu Kapris: o NENE: 6.9.2016: http://www.radiocapris.si/novice/n/v-portorozu-poteka-konferenca-o-jedrski-energiji
 * Naš Stik, 6.9.2016, S konference NENE 2016, WWW: http://www.nas-stik.si/1/Novice/Clanki/tabid/208/ID/4245/S-konference-NENE-2016.aspx
 * Ime tedna VAL 202, 6.6.2016, 12:00, WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/06/izberite-ime-tedna-junij/
 * Energetika.net, 50 let reaktorja Triga kaže, da država obvlada jedrsko energijo, 1.6.2016, WWW: http://www.energetika.net/novice/reportaze/50-let-reaktorja-triga-kaze-da-drzava-obvlada-jedrsko-energi
 * 50 let od prve jedrske reakcije v Podgorici, POPTV, 24 ur, 31.05.2016, 23:00 | 24UR,WWW: http://www.24ur.com/novice/slovenija/50-let-od-prve-jedrske-reakcije-v-podgorici.html
 * Planet TV, Večerni Planet Danes, Torek, 31.05.2016, 22:50, Avtor: Iztok Hočevar , WWW:
 * Delo, Testi odpornosti na sevanje elektronov, 31.5.2016: WWW: http://www.delo.si/znanje/znanost/testi-odpornosti-na-sevanje-elektronov.html
 * Dnevnik, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: prispevek: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174408661 in Dnevnik: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174408662 ob 22:38
 * Poročila ob petih, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174408628 ob 6:45
 * Frekvenca X, 50 let reaktorja Triga, VAL 202, 31.5.2016. WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/05/50-let-reaktorja-triga/ , http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive03/2016/05/31/ReaktorTRIGA3028116.mp3
 * Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Pol stoletja jedrske energije v Sloveniji, 24.5.2016, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174407255
 * Prvi na obisku, Prvi program Radia Slovenija, 50 let reaktorja Triga, 19.5.2016, WWW: http://radioprvi.rtvslo.si/2016/05/reaktor-triga/
 * Planet TV, oddaja Planet danes, na sporedu dne 26.4.2016, o Černobilski nesreči.
 * Oddaja je dostopna na: http://www.planet.si/tv/arhiv-video-vsebin.html#video_57434,( http://www.planet.si/util/play.html?id=57434) pojavim se ob času 8 min 10 sekund
 * Ugriznimo Znanost: Odporni proti sevanju, 17.12.2015 ob 17:30 na TVSLO1, WWW: http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/12/17/Odporni_proti_sevanju2015-12-17-061546-SLO1_1.mp4 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696
 * Frekvenca X : Življenje zvezd, 22.10.2015 ob 11:45, VAL 202, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174366701
 * Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Sonce v škatli: energija prihodnosti, 12.5.2015, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174335181
 * Dobra ura z Boštjanom (http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom/ava2.174266808/ 51:35), 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost zapuščina Marie Curie, 20. 3. 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174266877
 * V okviru programa "Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju", ki ga vodi Inštitut za etiko in vrednote, smo v domeni "Znanje in modrost" raziskovali in se pogovarjali o ENERGIJI s fizikom dr. Luko Snojem. Predavanje o energiji v vrtcu Mladi Rod, 11.3. 2014, Projekt: Raziskovanje energije Vrtec Mladi rod, Črtomirova ul. 14, Ljubljana, Vzgojiteljica: Majda Stergar Hauptman, Pomočnica vzgojiteljice: Urša Brvar, Starost otrok: 5-6 let. Avtor: Špela Ostrež, https://www.youtube.com/watch?v=Yuqs65uGSPA

 * Prvi dnevnik na RTVSLO, 4. 12. 2013 o fuziji: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/prvi-dnevnik/ava2.174250307/ čas 11:08
 * Dobra ura z Boštjanom, 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost o fuziji, http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.174250554/ čas 46:30
 * intervju o fuziji v Dnevniku, 23.7. 2013, http://www.dnevnik.si/ljudje/-dr-luka-snoj-/

 * intervju o fuziji na videolectures.net http://blogslo.videolectures.net/luka-snoj-osebno-dozivljam-fuzijo-kot-enega-najvecjih-izzivov-clovestva/

 * predavanje o fuziji na dnevih IJS: http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

 * predavanje " Ustvarjanje zvezd na Zemlji" v okviru projekta Znanost na cesti: http://vimeo.com/67502564 in http://www.znanostnacesti.si/predavanja/ustvarjanje-zvezd-na-zemlji.aspx

 * oddaja Ugriznimo znanost o fuziji: http://videolectures.net/ugriznimo_znanost_fuzija/ in http://ava.rtvslo.si/#ava2.66918588;;

 * oddaja Sadovi znanja o fuziji: http://videolectures.net/sadovi_cercek_krmpotic_fuzija/

 * oddaja Glasovi svetov, intervju o fuziji, predvajano 9. maja 2013 ob14:05 na programu Ars: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/glasovi-svetov/ava2.165787638/

 * ''Znanost na cesti, znanost in ideje na prepihu : Ni meja : prispevek v sklopu oddaje Prvi dnevnik RTV SLO 1, 30.5.2013,''

=== Uporabne povezave ===
 * jedrski podatki
  * http://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm (spletna stran agencije IAEA)

  * http://www.nndc.bnl.gov/

  * odličen program v Javi za prikaz jedrskih podatkov - http://www.oecd-nea.org/janis/
simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

zbirka praktičnih vaja na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators
 
* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

 * organizacije
  * odsek za reaktorsko fiziko na IJS - http://www.rcp.ijs.si/f8/sl/index.html

  * raziskovalni reaktor TRIGA na IJS- http://www.rcp.ijs.si/ric/index-s.htm

  * jedrska elektrarna v Krškem - http://www.nek.si/sl/

  * uprava republike slovenije za jedrsko varnost - http://www.ursjv.gov.si/

  * agencija za radioaktivne podatke - http://www.arao.si/

 * programi
  * program za izračun številskih gostot posameznih izotopov v materialu - http://www-nds.iaea.org/naa/matssf/ [[attachment:matssf.exe]]

  * zbirka programov s področja reaktorske in radiacijske fizike - http://www.philrutherford.com/radiation_software.html
  * simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

 * zbirka praktičnih vaja na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators

 * literatura
  * zbirka zanimivih člankov in analiz s področja reaktorske fizike in reaktorskih preračunov - http://home.comcast.net/~redcullen1/reports.htm

  * multimedijski CD s področja reaktorske fizike - http://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearknowledge/education/NKM-Education/NRPcd/Multimedia-on-NRP.html

 * baza pulznih eksperimentov : http://trigapulse.ijs.si
 * informacije o radioloških in jedrskih dogodkih - http://www-news.iaea.org/

 * Černobil nesreča, posledice, nauki - http://www.icjt.org/tech/infomat/cernobil.pdf

 * vpliv ionizirajočega sevanja na zdravje ljudi - publikacije strokovne skupine združenih narodov - http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html

 * Radionuclide and radiation protection handbook [[attachment:Radionuclide_Data_Handbook.pdf]]

 * o negotovostih meritev (obvezno branje za vsakega fizika) - http://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/index.html

 * JET - skupni evropski torus - največji tokamak na svetu - https://www.efda.org/jet/

 * ITER - največji tokamak v gradnji - http://www.iter.org/

 * Wendelstein X7 - največji stelarator na svetu - v gradnji - http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/pr/forschung/w7x/index.html

 * fuzija z vztrajnostnim zadrževanjem - NIF - national ignition facility - https://lasers.llnl.gov/

 * poljudno predavanje o fuziji - http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

 * najpopolnejša zbirka kritičnih eksperimentov - http://icsbep.inl.gov/

 * najpopolnejša zbirka eksperimentov reaktorske fizike - http://irphep.inl.gov/

 * pulziranje na TRIGI - http://www.rcp.ijs.si/ric/pulse-s.html

 * prosto dostopni dokumenti ameriškega ministrstva za energijo - http://www.osti.gov/bridge/

 * preprost in uporaben program za reaktorske preračune TRIGE - http://www.rcp.ijs.si/triglav/

 * "najboljši" program za Monte Caro transport nevtronov - http://mcnp.lanl.gov/

 * zbirka odličnih knjig iz reaktorske fizike, ki jih lahko naročite in dobite zastonj - https://www.oecd-nea.org/dbprog/MMRW-BOOKS.html ter http://www.oecd-nea.org/dbprog/benchmarks.htm

 * informacije o materialih - http://www.matweb.com

 * najboljša knjiga o obnovljivih virih energije - http://www.withouthotair.com/

 * statistični podatki o svetovni porabi energije - http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481

Luka Snoj Homepage

Osnovni podatki

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

Članstva v strokovnih združenjih

  • 2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
  • 2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
  • 2009 - danes American Nuclear Society
  • 2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Objave

Nastopi v javnosti

Uporabne povezave

simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

zbirka praktičnih vaja na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

Snoj: FrontPage (last edited 2021-04-19 10:58:04 by LukaSnoj)