Differences between revisions 1 and 90 (spanning 89 versions)
Revision 1 as of 2013-05-22 08:35:16
Size: 46
Editor: psihe
Comment:
Revision 90 as of 2020-06-02 13:41:20
Size: 30752
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Vnesite besedilo o FrontPage ...
To je test
== Luka Snoj Homepage ==

 .

|| ''' Slovensko ''' || '''English''' ||
|| '''''Osnovni podatki''''' || '''''Basic info''''' ||
|| izr. prof. dr. Luka Snoj <<BR>> tel: (01) 588 5362 <<BR>> Šifra raziskovalca: 27819 || assoc. prof. dr. Luka Snoj <<BR>> phone: +386 1 588 5362 ||
|| '''''raziskovalna področja''''' || '''''Research areas''''' ||
|| Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja: <<BR>> * Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev <<BR>> * Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike <<BR>> * Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov <<BR>> * Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje <<BR>> * Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Preračuni doz in razvoj biodozimetrov || Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular: <<BR>> * Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors <<BR>> * evaluation of critical and reactor physics experiments <<BR>> * evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments <<BR>> * analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations <<BR>> * integral reactor experiments, criticality experiments and calculations <<BR>> * management of the research reactor core, research reactor safety analysis <<BR>> * fission and fusion reactor material activation <<BR>> * dose calculations and development of biodosimeters ||
|| || ||
|| '''''pedagoške aktivnosti''''' || '''''Teaching activities''''' ||
|| Predmeti na [[https://www.fmf.uni-lj.si/si/ |FMF]]:<<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/RRF|Reaktorska in radiacijska fizika]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FFR|Fizika fisijskih reaktorjev]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/ERF|Eksperimentalna reaktorska fizika]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/JRR|Jedrska, reaktorska in radiološka fizika]] <<BR>> * [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FNJN|Fizika nevtronskih jedrskih naprav]] || ||
|| ''Članstva v strokovnih združenjih'' |||| ''Memberships'' ||
|| *2019 - danes [[https://www.ieee.org|Institute of Electrical and Electronics Engineers]] <<BR>> *2017 - danes [[http://satena.org|Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje]] <<BR>> *2011 - danes [[https://www.dmfa.si|Društvo matematikov fizikov in astronomov]] <<BR>> *2009 - danes [[http://www.ans.org|American Nuclear Society]] <<BR>> *2004 - danes [[https://www.djs.si|Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije]] || ||
|| || ||
|| || ||
|| '''''Objave''''' |||| '''''Publications''''' ||
|| COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525 <<BR>> SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj || COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj ||=== Članstva v strokovnih združenjih ===
 


=== Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah ===

 *Član ekspertskih misij Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) (Tajska, DR Kongo, Filipini, Jordanija, Peru).
 *Član koalicije vzhodnoevropskih raziskovalnih reaktorjev (EERRI – Eastern Europe Research Reactor Intitiative - http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/RRS/eerri.html), ki deluje v okviru IAEA (http://www.iaea.org ). V letu 2011 predsednik koalicije.
 *Član delovne skupine IRPhEP (International Reactor Physics Experiment Evaluation Project- http://irphep.inl.gov in http://www.oecd-nea.org/science/wprs/irphe/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
 *Član delovne skupine ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project- http://icsbep.inel.gov in https://www.oecd-nea.org/science/wpncs/icsbep/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
 *Član programskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 *Član organizacijskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 *Član programskega odbora Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) na IJS.
 *Zunanji izpraševalec strokovne komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev na raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II. Imenovan s strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.
 *Član komisije za jedrsko in sevalno problematiko na IJS


=== Izbrani članki (selected papers) ===

==== 2020 ====
 * GRUEL, Adrien, AMBROŽIČ, Klemen, DESTOUCHES, Christophe, RADULOVIĆ, Vladimir, SARDET, A., SNOJ, Luka. Gamma-heating and gamma flux measurements in the JSI TRIGA reactor, results and prospects. IEEE transactions on nuclear science, ISSN 0018-9499, in press [2020], doi: 10.1109/TNS.2020.2974968
==== 2019 ====
 * D. Kotnik et. al. Validation and evaluation of the ADVANTG code on the ICSBEP skyshine benchmark experiment. Annals of Nuclear Energy, 2019, vol. 125, pp. 249-260, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.11.025
 * Review paper: A. Žohar, L. Snoj, On the dose fields due to activated cooling water in nuclear facilities, Progress in Nuclear Energy, Volume 117, November 2019, 103042, DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103042
 * Ž. Štancar et. al. Multiphysics approach to plasma neutron source modelling at the JET tokamak, Nuclear Fusion, Volume 59, Number 9, DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab2c8b
 * ASUNCION-ASTRONOMO, A., ŠTANCAR, Žiga, GORIČANEC, Tanja, SNOJ, Luka. Computational design and characterization of a subcritical reactor assembly with TRIGA fuel. Nuclear Engineering and Technology, ISSN 1738-5733, 2019, vol. 51, issue 2, str. 337-344, doi: https://doi.org/10.1016/j.net.2018.09.025
==== 2018 ====
  * LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, PACKER, Lee, GHANI, Z., KODELI, Ivan Aleksander, CONROY, S., SNOJ, Luka, KOS, Bor, et al., JET Contributors. '''Activation material selection for multiple foil activation detectors in JET TT campaign'''. Fusion engineering and design, , 2018, vol. 136, str. 988-992, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.052. [COBISS.SI-ID 31570471]
  * ŠTANCAR, Žiga, GORELENKOVA, M., CONROY, S., ERIKSSON, J., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. '''Generation of a plasma neutron source for Monte Carlo neutron transport calculations in the tokamak JET'''. Fusion engineering and design, , 2018, part B, vol. 136, str. 1047-1051, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.065. [COBISS.SI-ID 31864103]
  * ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., GHANI, Z., GIACOMELLI, L., LENGAR, Igor, MILOCCO, Alberto, POPOVICHEV, Sergei, PILLON, M., RIGAMONTI, S. D., TARDOCCHI, M., SNOJ, Luka, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, et al., JET Contributors. '''Modelling of the neutron production in a mixed beam DT neutron generator'''. Fusion engineering and design, 2018, part B, vol. 136, str. 1089-1093, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.075.
 * ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology, ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, str. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163.
 * ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. '''Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology''', ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, p. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163
 * BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, GHANI, Z., ČUFAR, Aljaž, GIACOMELLI, L., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. '''14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 2 : in-vessel calibration'''. Nuclear fusion, 2018, iss. 10, vol. 58, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aad4c1.
 * HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. Transient CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme for simulation of a control rod extraction in TRIGA reactor. Nuclear Engineering and Design , 2018, vol. 331, str. 302-312, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.03.015.
 * CAPAN, Ivana, SNOJ, Luka, RADULOVIĆ, Vladimir, et al. Double negatively charged carbon vacancy at the h- and k-sites in 4H-SiC : combined Laplace-DLTS and DFT study. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2018, vol. 123, no. 16, str. 161597-1-161597-6, doi: https://doi.org/10.1063/1.5011124 .
==== 2017 ====
 * ČUFAR, Aljaž, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, LENGAR, Igor, ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka. '''The analysis of the external neutron monitor responses in a simplified JET-Like Tokamak using ADVANTG'''. Fusion science and technology, 2017, iss. 2, vol. 71, str. 162-176. doi: https://doi.org/10.13182/FST16-113
 * LUKAN, Junoš, AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. '''Analytical measures of homogeneity of the photon radiation field and possible applications'''. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. , 2017, vol. 864, str. 50-60, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.020
 * BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. '''On the calculation of angular neutron flux in MCNP'''. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 100, part 2, str. 128-149, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.10.014.
 * ŽEROVNIK, Gašper, BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. '''On the equivalence of neutron source and flux spectra'''. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 99, str. 54-57, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.09.026
 * HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. '''CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme, application to TRIGA reactor'''. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2017, vol. 110, str. 36-47, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.06.018
 * AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. '''Computational analysis of the dose rates at JSI TRIGA reactor irradiation facilities'''. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2017, vol. 130, str. 140-152, doi:https://doi.org//10.1016/j.apradiso.2017.09.022
 * WEISEN, Henri, KIM, H. T., STRACHAN, J.D., SCOTT, S., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. '''The "neutron deficit" in the JET tokamak'''. Nuclear fusion, 2017, iss. 7, vol. 57, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa6dcc.

==== 2016 ====

==== 2015 ====

==== 2014 ====
 * SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, REMEC, Igor. Evaluation of the KRITZ-2 criticality and reaction rate benchmark experiments. Nuclear science and engineering, 2014, no. 4, vol. 178, p. 496-508. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-30
 * BESS, John D., MONTIERTH, L. M., KÖBERL, O., SNOJ, Luka. Benchmark evaluation of HTR-PROTEUS pebble bed experimental program. Nuclear science and engineering, 2014, no. 3, vol. 178, p. 387-400. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-13
==== 2013 ====
 * SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Modelling of the JET remote handling system. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, p. 244-250, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.09.036
==== 2012 ====
 * SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, RAVNIK, Matjaž, ŽEROVNIK, Gašper. Testing of cross section libraries on zirconium benchmarks. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. , 2012, vol. 42, str. 71-79. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.12.001
 * SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej. Computational analysis of irradiation facilities at the JSI TRIGA reactor. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. , 2012, vol. 70, p. 483-488. doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2011.11.042
 * KODELI, Ivan Aleksander, SNOJ, Luka. Evaluation and uncertainty analysis of the KRITZ-2 critical benchmark experiments. Nuclear science and engineering, ISSN 0029-5639, 2012, no. 3, vol. 171, p. 231-238 doi: https://doi.org/10.13182/NSE11-62
 * SYME, D.B., POPOVICHEV, Sergei, CONROY, S., LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Fusion yield measurements on JET and their calibration. 2012, vol. 246, p. 185-190, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.08.003
 *SNOJ, Luka, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, LENGAR, Igor, CONROY, S., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Contributions to the external neutron monitor responses. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493, Vol. 246 2012, p. 191-197, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.07.011

==== 2011 ====
 * SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, JAĆIMOVIĆ, Radojko, ROGAN, Petra, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Analysis of neutron flux distribution for the validation of the computational methods for the optimization of research reactor utilization. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2011, vol. 69, issue 1, p. 136-141, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2010.08.019
==== 2010 ====
 * SNOJ, Luka, KAVČIČ, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Calculation of kinetic parameters for mixed TRIGA cores with Monte Carlo. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2010, iss. 2, vol. 37, p. 223-229. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2009.10.020
 * SNOJ, Luka, KROMAR, Marjan, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Advanced methods in teaching reactor physics. Nuclear engineering and design, 2011, vol. 241, issue 4, . 1008-1012, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.02.040
==== 2009 ====
 * TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. On the self-shielding factors in neutron activation analysis. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2009, issue 2, vol. 610, p., 553-565, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2009.08.079
 * ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Optimization of spent nuclear fuel filling in canisters for deep repository. Nuclear science and engineering, 2009, vol. 163, p. 183-190. doi: https://doi.org/10.13182/NSE163-183
==== 2008 ====
 * LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, ROGAN, Petra, RAVNIK, Matjaž. Re-evaluation of the criticality experiments of the "Otto Hahn Nuclear Ship" reactor. Kerntechnik, 2008, vol. 73, p. 242-248. doi: https://doi.org/10.3139/124.100571
==== 2007 ====
 * SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of fuel particles' size and position variations of multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors. Kerntechnik, 2007, issue 5-6, vol. 72, p. 251-254. doi: https://doi.org/10.3139/124.100351
==== 2006 ====
 * SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of packing fraction variations on the multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors. Kerntechnik, ISSN 0932-3902, 2006, vol. 71, p. 208-213. doi: https://doi.org/10.3139/124.100295


=== Nastopi v javnosti (Public appearances) ===
 * Ugriznimo Znanost: Energija, 4.6.2020 ob 17:25 na TVSLO1, WWW: https://4d.rtvslo.si/oddaja/ugriznimo_znanost/65345770
 * Delo Sobotna Priloga, 22. 2. 2020, intervju: https://www.delo.si/sobotna-priloga/ne-preostane-nam-drugega-kot-sodelovati-280783.html
 * TEDxLjubljana 2019, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, sobota, 16.11.2019 ob 16h, predavanje Fuzija energija prihodnosti: spletna stran dogodka: https://www.tedxljubljana.com/dogodki/2798/tedxljubljana-2019-zivimo-prihodnost
 * Revija Naš Stik, številka 5, 2019, Izjava jedrskih strokovnjakov o energetski prihodnosti Slovenije na strani 31: http://www.nas-stik.si/arhivrevij/nasstik_05.pdf
 * Prvi na terenu, Radio Prvi, 23.10.2019. Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane. Oddaja: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/rabljeno-gorivo-iz-krskega-bi-se-dalo-uporabiti-v-naslednji-generaciji-reaktorjev/
 * Prvi na terenu, Radio Prvi, 23.10.2019. Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane. Oddaja: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/ogenj-clovestvo-pozna-nekaj-deset-tisoc-let-radioaktivnost-sele-eno-generacijo/
 * Nedeljski gost na Valu 202, 13. 10. 2019. Podcast: https://val202.rtvslo.si/2019/09/nedeljski-gost-183/ Oddaja: https://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljski-gost-vala-202/174644056
 * strašno hudi, podkast, 27.8.2019 WWW: https://www.strasnohudi.si/podkasti/2019/8/26/luka-snoj
 * Polet : magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1580-8041., 2019, 14. februar, str. 46. Luka Snoj : zgodba z nasmehom. www: https://polet.delo.si/zgodba-z-nasmehom/luka-snoj
 * Radio Slovenija, I. program, ARS, 09. 11. 2018, Fuzijska energija bi dolgoročno lahko rešila energetski problem človeštva https://ars.rtvslo.si/2018/10/podobe-znanja-120/
 * Radio Slovenija, I. program, ARS, 09. 10. 2018, Sonce na Zemlji, https://radioprvi.rtvslo.si/2018/09/intelekta-129/
 * Delo, 14.6.2018, Iz takšne snovi kot sanje http://www.delo.si/novice/znanoteh/iz-taksne-snovi-kot-sanje-60074.html in Vedno bomo potrebovali mešanico virov: http://www.delo.si/novice/znanoteh/vedno-bomo-potrebovali-mesanico-virov-60075.html
 * TV Slovenija, prvi program, Ugriznimo znanost, 7. junij 2018, www: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174544182
 * Znanost na cesti, Znanost med knjigami, 17. maj 2018 ob 18h, Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, Jedrski reaktor v Ljubljani, moderatorka: Renata Dacinger, RTV Slovenija, WWW: https://znc.si/dogodki/znanost-med-knjigami/jedrski-reaktor-v-ljubljani/
 * RTV Slovenija, MMC, 6.4. 2018, Ko pride MIT v Slovenijo. http://www.rtvslo.si/kolumne/ko-pride-mit-v-slovenijo/451114
 * Radio Slovenija, drugi program, 5.4.2018, Izzivi sodobnih jedrskih tehnologij, https://val202.rtvslo.si/2018/03/frekvenca-x-17/
 * Radio Slovenija, prvi program, 3.4.2018 Fiziki z ameriške MIT obiskali reaktor TRIGA, http://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/fiziki-z-ameriske-mit-obiskali-reaktor-triga/
 * TV Slovenija, prvi program, Prvi TV Dnevnik, 2.4.2018, REAKTORSKI CENTER V PODGORICI DELUJE OD LETA 1966. http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529845 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529842 naš prispevek se pojavi ob 13:10.
 * Energetika.net, 27.2.2018, Jedrska energetika z varno mero digitalizacije, WWW: https://www.energetika.net/novice/clanki/jedrska-energetika-z-varno-mero-digitalizacije
 * Energetika.net, 31.7.2018, Googlov algoritem bi lahko pospešil razvoj na področju fuzije https://www.energetika.net/novice/nove-tehnologije/snoj-googlov-algoritem-bi-lahko-pospesil-razvoj-na-podrocju
 * Radio Slovenija, prvi program, 30. 06. 2017 ob 14:15, Odzivi na sodbo arbitražnega sodišča, Odzivi slovenskih intelektualcev, http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/odzivi-na-sodbo-arbitraznega-sodisca/ ,
 posnetek dostopen na: https://soundcloud.com/radioprvi/odzivi-slovenskih-intelektualcev Luka Snoj se pojavi ob času 03:00.
 * Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 18h,prireditev Ime leta, video posnetek prireditve na https://www.facebook.com/Val202/videos/1434620919911413/ ter zvočni posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ime-tedna/174445149 tudi ob 19:00. Luka Snoj se pojavi ob času 19:00.
 * Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 11:12:30, o uporabi reaktorja TRIGA v okviru akcije Ime leta: http://bit.ly/2i8m2ij
 * TV Slovenija, Prvi program, 12.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 2. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174437052
 * TV Slovenija, Prvi program, 5.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 1. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174435695
 * TV Slovenija, Prvi program, 21.10. 2016, 50 let TRIGE v oddaji Slovenski magazin: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174433119
 * Finance 08.09.2016, 'Jedrska energija med ključnimi energenti prihodnosti', http://oe.finance.si/8848809/Jedrska-energija-med-kljucnimi-energenti-prihodnosti
 * Osrednja poročila radio prvi, 8.9. 2016, o NENE, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174425167 ob 18:59
 * Delo, Znanost, 8.9. 2016, Reaktor v Cadarachu varen pred najhujšim potresom, http://www.delo.si/znanje/znanost/reaktor-v-cadarachu-varen-pred-najhujsim-potresom.html
 * Energetika.net, 7.9.2016, NENE 2016: Rešiti bo treba vprašanje visoko radioaktivnih odpadkov, www: http://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2016-resiti-bo-treba-vprasanje-visoko-radioaktivnih-odp
 * Novice na radiu Kapris: o NENE: 6.9.2016: http://www.radiocapris.si/novice/n/v-portorozu-poteka-konferenca-o-jedrski-energiji
 * Naš Stik, 6.9.2016, S konference NENE 2016, WWW: http://www.nas-stik.si/1/Novice/Clanki/tabid/208/ID/4245/S-konference-NENE-2016.aspx
 * Ime tedna VAL 202, 6.6.2016, 12:00, WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/06/izberite-ime-tedna-junij/
 * Energetika.net, 50 let reaktorja Triga kaže, da država obvlada jedrsko energijo, 1.6.2016, WWW: http://www.energetika.net/novice/reportaze/50-let-reaktorja-triga-kaze-da-drzava-obvlada-jedrsko-energi
 * 50 let od prve jedrske reakcije v Podgorici, POPTV, 24 ur, 31.05.2016, 23:00 | 24UR,WWW: http://www.24ur.com/novice/slovenija/50-let-od-prve-jedrske-reakcije-v-podgorici.html
 * Planet TV, Večerni Planet Danes, Torek, 31.05.2016, 22:50, Avtor: Iztok Hočevar , WWW:
 * Delo, Testi odpornosti na sevanje elektronov, 31.5.2016: WWW: http://www.delo.si/znanje/znanost/testi-odpornosti-na-sevanje-elektronov.html
 * Dnevnik, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: prispevek: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174408661 in Dnevnik: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174408662 ob 22:38
 * Poročila ob petih, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174408628 ob 6:45
 * Frekvenca X, 50 let reaktorja Triga, VAL 202, 31.5.2016. WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/05/50-let-reaktorja-triga/ , http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive03/2016/05/31/ReaktorTRIGA3028116.mp3
 * Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Pol stoletja jedrske energije v Sloveniji, 24.5.2016, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174407255
 * Prvi na obisku, Prvi program Radia Slovenija, 50 let reaktorja Triga, 19.5.2016, WWW: http://radioprvi.rtvslo.si/2016/05/reaktor-triga/
 * Planet TV, oddaja Planet danes, na sporedu dne 26.4.2016, o Černobilski nesreči.
 * Oddaja je dostopna na: http://www.planet.si/tv/arhiv-video-vsebin.html#video_57434,( http://www.planet.si/util/play.html?id=57434) pojavim se ob času 8 min 10 sekund
 * Ugriznimo Znanost: Odporni proti sevanju, 17.12.2015 ob 17:30 na TVSLO1, WWW: http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/12/17/Odporni_proti_sevanju2015-12-17-061546-SLO1_1.mp4 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696
 * Frekvenca X : Življenje zvezd, 22.10.2015 ob 11:45, VAL 202, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174366701
 * Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Sonce v škatli: energija prihodnosti, 12.5.2015, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174335181
 * Dobra ura z Boštjanom (http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom/ava2.174266808/ 51:35), 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost zapuščina Marie Curie, 20. 3. 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174266877
 * V okviru programa "Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju", ki ga vodi Inštitut za etiko in vrednote, smo v domeni "Znanje in modrost" raziskovali in se pogovarjali o ENERGIJI s fizikom dr. Luko Snojem. Predavanje o energiji v vrtcu Mladi Rod, 11.3. 2014, Projekt: Raziskovanje energije Vrtec Mladi rod, Črtomirova ul. 14, Ljubljana, Vzgojiteljica: Majda Stergar Hauptman, Pomočnica vzgojiteljice: Urša Brvar, Starost otrok: 5-6 let. Avtor: Špela Ostrež, https://www.youtube.com/watch?v=Yuqs65uGSPA

 * Prvi dnevnik na RTVSLO, 4. 12. 2013 o fuziji: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/prvi-dnevnik/ava2.174250307/ čas 11:08
 * Dobra ura z Boštjanom, 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost o fuziji, http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.174250554/ čas 46:30
 * intervju o fuziji v Dnevniku, 23.7. 2013, http://www.dnevnik.si/ljudje/-dr-luka-snoj-/

 * intervju o fuziji na videolectures.net http://blogslo.videolectures.net/luka-snoj-osebno-dozivljam-fuzijo-kot-enega-najvecjih-izzivov-clovestva/

 * predavanje o fuziji na dnevih IJS: http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

 * predavanje " Ustvarjanje zvezd na Zemlji" v okviru projekta Znanost na cesti: http://vimeo.com/67502564 in http://www.znanostnacesti.si/predavanja/ustvarjanje-zvezd-na-zemlji.aspx

 * oddaja Ugriznimo znanost o fuziji: http://videolectures.net/ugriznimo_znanost_fuzija/ in http://ava.rtvslo.si/#ava2.66918588;;

 * oddaja Sadovi znanja o fuziji: http://videolectures.net/sadovi_cercek_krmpotic_fuzija/

 * oddaja Glasovi svetov, intervju o fuziji, predvajano 9. maja 2013 ob14:05 na programu Ars: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/glasovi-svetov/ava2.165787638/

 * ''Znanost na cesti, znanost in ideje na prepihu : Ni meja : prispevek v sklopu oddaje Prvi dnevnik RTV SLO 1, 30.5.2013,'' ob 17:49 na https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/167891219

=== Uporabne povezave (Useful links) ===
 * jedrski podatki
  * http://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm (spletna stran agencije IAEA)

  * http://www.nndc.bnl.gov/

  * odličen program v Javi za prikaz jedrskih podatkov - http://www.oecd-nea.org/janis/
  * simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

 * zbirka praktičnih vaj na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators
 
* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

 * organizacije
  * odsek za reaktorsko fiziko na IJS - http://www.rcp.ijs.si/f8/sl/index.html

  * raziskovalni reaktor TRIGA na IJS- http://www.rcp.ijs.si/ric/index-s.htm

  * jedrska elektrarna v Krškem - http://www.nek.si/sl/

  * uprava republike slovenije za jedrsko varnost - http://www.ursjv.gov.si/

  * agencija za radioaktivne podatke - http://www.arao.si/

 * programi
  * program za izračun številskih gostot posameznih izotopov v materialu - http://www-nds.iaea.org/naa/matssf/ [[attachment:matssf.exe]]

  * zbirka programov s področja reaktorske in radiacijske fizike - http://www.philrutherford.com/radiation_software.html
  * simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

 * zbirka praktičnih vaja na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators

 * literatura
  * zbirka zanimivih člankov in analiz s področja reaktorske fizike in reaktorskih preračunov - http://home.comcast.net/~redcullen1/reports.htm

  * multimedijski CD s področja reaktorske fizike - http://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearknowledge/education/NKM-Education/NRPcd/Multimedia-on-NRP.html

 * baza pulznih eksperimentov : http://trigapulse.ijs.si
 * informacije o radioloških in jedrskih dogodkih - http://www-news.iaea.org/

 * Černobil nesreča, posledice, nauki - http://www.icjt.org/tech/infomat/cernobil.pdf

 * vpliv ionizirajočega sevanja na zdravje ljudi - publikacije strokovne skupine združenih narodov - http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html

 * Radionuclide and radiation protection handbook [[attachment:Radionuclide_Data_Handbook.pdf]]

 * o negotovostih meritev (obvezno branje za vsakega fizika) - http://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/index.html

 * JET - skupni evropski torus - največji tokamak na svetu - https://www.efda.org/jet/

 * ITER - največji tokamak v gradnji - http://www.iter.org/

 * Wendelstein X7 - največji stelarator na svetu - v gradnji - http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/pr/forschung/w7x/index.html

 * fuzija z vztrajnostnim zadrževanjem - NIF - national ignition facility - https://lasers.llnl.gov/

 * poljudno predavanje o fuziji - http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

 * najpopolnejša zbirka kritičnih eksperimentov - http://icsbep.inl.gov/

 * najpopolnejša zbirka eksperimentov reaktorske fizike - http://irphep.inl.gov/

 * pulziranje na TRIGI - http://www.rcp.ijs.si/ric/pulse-s.html

 * prosto dostopni dokumenti ameriškega ministrstva za energijo - http://www.osti.gov/bridge/

 * preprost in uporaben program za reaktorske preračune TRIGE - http://www.rcp.ijs.si/triglav/

 * "najboljši" program za Monte Caro transport nevtronov - http://mcnp.lanl.gov/

 * zbirka odličnih knjig iz reaktorske fizike, ki jih lahko naročite in dobite zastonj - https://www.oecd-nea.org/dbprog/MMRW-BOOKS.html ter http://www.oecd-nea.org/dbprog/benchmarks.htm

 * informacije o materialih - http://www.matweb.com

 * najboljša knjiga o obnovljivih virih energije - http://www.withouthotair.com/

 * statistični podatki o svetovni porabi energije - http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481

Luka Snoj Homepage

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular:
* Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
* evaluation of critical and reactor physics experiments
* evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments
* analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations
* integral reactor experiments, criticality experiments and calculations
* management of the research reactor core, research reactor safety analysis
* fission and fusion reactor material activation
* dose calculations and development of biodosimeters

pedagoške aktivnosti

Teaching activities

Predmeti na FMF:
* Reaktorska in radiacijska fizika
* Fizika fisijskih reaktorjev
* Eksperimentalna reaktorska fizika
* Jedrska, reaktorska in radiološka fizika
* Fizika nevtronskih jedrskih naprav

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

*2019 - danes Institute of Electrical and Electronics Engineers
*2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
*2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
*2009 - danes American Nuclear Society
*2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

Članstva v strokovnih združenjih

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Izbrani članki (selected papers)

2020

 • GRUEL, Adrien, AMBROŽIČ, Klemen, DESTOUCHES, Christophe, RADULOVIĆ, Vladimir, SARDET, A., SNOJ, Luka. Gamma-heating and gamma flux measurements in the JSI TRIGA reactor, results and prospects. IEEE transactions on nuclear science, ISSN 0018-9499, in press [2020], doi: 10.1109/TNS.2020.2974968

2019

 • D. Kotnik et. al. Validation and evaluation of the ADVANTG code on the ICSBEP skyshine benchmark experiment. Annals of Nuclear Energy, 2019, vol. 125, pp. 249-260, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.11.025

 • Review paper: A. Žohar, L. Snoj, On the dose fields due to activated cooling water in nuclear facilities, Progress in Nuclear Energy, Volume 117, November 2019, 103042, DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103042

 • Ž. Štancar et. al. Multiphysics approach to plasma neutron source modelling at the JET tokamak, Nuclear Fusion, Volume 59, Number 9, DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab2c8b

 • ASUNCION-ASTRONOMO, A., ŠTANCAR, Žiga, GORIČANEC, Tanja, SNOJ, Luka. Computational design and characterization of a subcritical reactor assembly with TRIGA fuel. Nuclear Engineering and Technology, ISSN 1738-5733, 2019, vol. 51, issue 2, str. 337-344, doi: https://doi.org/10.1016/j.net.2018.09.025

2018

 • LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, PACKER, Lee, GHANI, Z., KODELI, Ivan Aleksander, CONROY, S., SNOJ, Luka, KOS, Bor, et al., JET Contributors. Activation material selection for multiple foil activation detectors in JET TT campaign. Fusion engineering and design, , 2018, vol. 136, str. 988-992, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.052. [COBISS.SI-ID 31570471]

 • ŠTANCAR, Žiga, GORELENKOVA, M., CONROY, S., ERIKSSON, J., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. Generation of a plasma neutron source for Monte Carlo neutron transport calculations in the tokamak JET. Fusion engineering and design, , 2018, part B, vol. 136, str. 1047-1051, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.065. [COBISS.SI-ID 31864103]

 • ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., GHANI, Z., GIACOMELLI, L., LENGAR, Igor, MILOCCO, Alberto, POPOVICHEV, Sergei, PILLON, M., RIGAMONTI, S. D., TARDOCCHI, M., SNOJ, Luka, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, et al., JET Contributors. Modelling of the neutron production in a mixed beam DT neutron generator. Fusion engineering and design, 2018, part B, vol. 136, str. 1089-1093, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.075.

 • ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology, ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, str. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163.

 • ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., CONROY, S., GHANI, Z., LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, SYME, B., ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al. Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus. Fusion science and technology, ISSN 1943-7641, 2018, iss. 4, vol. 74, p. 370-386, doi: https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163

 • BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, GHANI, Z., ČUFAR, Aljaž, GIACOMELLI, L., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. 14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 2 : in-vessel calibration. Nuclear fusion, 2018, iss. 10, vol. 58, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aad4c1.

 • HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. Transient CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme for simulation of a control rod extraction in TRIGA reactor. Nuclear Engineering and Design , 2018, vol. 331, str. 302-312, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.03.015.

 • CAPAN, Ivana, SNOJ, Luka, RADULOVIĆ, Vladimir, et al. Double negatively charged carbon vacancy at the h- and k-sites in 4H-SiC : combined Laplace-DLTS and DFT study. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2018, vol. 123, no. 16, str. 161597-1-161597-6, doi: https://doi.org/10.1063/1.5011124 .

2017

 • ČUFAR, Aljaž, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, LENGAR, Igor, ŠTANCAR, Žiga, SNOJ, Luka. The analysis of the external neutron monitor responses in a simplified JET-Like Tokamak using ADVANTG. Fusion science and technology, 2017, iss. 2, vol. 71, str. 162-176. doi: https://doi.org/10.13182/FST16-113

 • LUKAN, Junoš, AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. Analytical measures of homogeneity of the photon radiation field and possible applications. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. , 2017, vol. 864, str. 50-60, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.020

 • BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. On the calculation of angular neutron flux in MCNP. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 100, part 2, str. 128-149, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.10.014.

 • ŽEROVNIK, Gašper, BERIČIČ, Jure, SNOJ, Luka. On the equivalence of neutron source and flux spectra. Annals of Nuclear Energy, 2017, vol. 99, str. 54-57, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.09.026

 • HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme, application to TRIGA reactor. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2017, vol. 110, str. 36-47, doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.06.018

 • AMBROŽIČ, Klemen, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. Computational analysis of the dose rates at JSI TRIGA reactor irradiation facilities. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2017, vol. 130, str. 140-152, doi:https://doi.org//10.1016/j.apradiso.2017.09.022

 • WEISEN, Henri, KIM, H. T., STRACHAN, J.D., SCOTT, S., BUCHANAN, J., ČUFAR, Aljaž, DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. The "neutron deficit" in the JET tokamak. Nuclear fusion, 2017, iss. 7, vol. 57, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa6dcc.

2016

2015

2014

 • SNOJ, Luka, KODELI, Ivan Aleksander, REMEC, Igor. Evaluation of the KRITZ-2 criticality and reaction rate benchmark experiments. Nuclear science and engineering, 2014, no. 4, vol. 178, p. 496-508. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-30

 • BESS, John D., MONTIERTH, L. M., KÖBERL, O., SNOJ, Luka. Benchmark evaluation of HTR-PROTEUS pebble bed experimental program. Nuclear science and engineering, 2014, no. 3, vol. 178, p. 387-400. doi: https://doi.org/10.13182/NSE14-13

2013

 • SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Modelling of the JET remote handling system. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, p. 244-250, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.09.036

2012

 • SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, RAVNIK, Matjaž, ŽEROVNIK, Gašper. Testing of cross section libraries on zirconium benchmarks. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. , 2012, vol. 42, str. 71-79. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.12.001

 • SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej. Computational analysis of irradiation facilities at the JSI TRIGA reactor. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. , 2012, vol. 70, p. 483-488. doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2011.11.042

 • KODELI, Ivan Aleksander, SNOJ, Luka. Evaluation and uncertainty analysis of the KRITZ-2 critical benchmark experiments. Nuclear science and engineering, ISSN 0029-5639, 2012, no. 3, vol. 171, p. 231-238 doi: https://doi.org/10.13182/NSE11-62

 • SYME, D.B., POPOVICHEV, Sergei, CONROY, S., LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Fusion yield measurements on JET and their calibration. 2012, vol. 246, p. 185-190, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.08.003

 • SNOJ, Luka, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, LENGAR, Igor, CONROY, S., TRKOV, Andrej, et al., JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Contributions to the external neutron monitor responses. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493, Vol. 246 2012, p. 191-197, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.07.011

2011

 • SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, JAĆIMOVIĆ, Radojko, ROGAN, Petra, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Analysis of neutron flux distribution for the validation of the computational methods for the optimization of research reactor utilization. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2011, vol. 69, issue 1, p. 136-141, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2010.08.019

2010

 • SNOJ, Luka, KAVČIČ, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Calculation of kinetic parameters for mixed TRIGA cores with Monte Carlo. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2010, iss. 2, vol. 37, p. 223-229. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2009.10.020

 • SNOJ, Luka, KROMAR, Marjan, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Advanced methods in teaching reactor physics. Nuclear engineering and design, 2011, vol. 241, issue 4, . 1008-1012, doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.02.040

2009

 • TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. On the self-shielding factors in neutron activation analysis. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2009, issue 2, vol. 610, p., 553-565, doi: https://doi.org/10.1016/j.nima.2009.08.079

 • ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Optimization of spent nuclear fuel filling in canisters for deep repository. Nuclear science and engineering, 2009, vol. 163, p. 183-190. doi: https://doi.org/10.13182/NSE163-183

2008

 • LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, ROGAN, Petra, RAVNIK, Matjaž. Re-evaluation of the criticality experiments of the "Otto Hahn Nuclear Ship" reactor. Kerntechnik, 2008, vol. 73, p. 242-248. doi: https://doi.org/10.3139/124.100571

2007

 • SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of fuel particles' size and position variations of multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors. Kerntechnik, 2007, issue 5-6, vol. 72, p. 251-254. doi: https://doi.org/10.3139/124.100351

2006

 • SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of packing fraction variations on the multiplication factor in pebble-bed nuclear reactors. Kerntechnik, ISSN 0932-3902, 2006, vol. 71, p. 208-213. doi: https://doi.org/10.3139/124.100295

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Uporabne povezave (Useful links)

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

Snoj: FrontPage (last edited 2021-06-10 05:08:43 by LukaSnoj)