Differences between revisions 43 and 45 (spanning 2 versions)
Revision 43 as of 2019-10-30 15:53:37
Size: 16902
Editor: LukaSnoj
Comment:
Revision 45 as of 2019-10-30 15:58:42
Size: 17930
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
|| |||| ||
|| ''Objave'' |||| ''Publications'' ||
|| COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525 <<BR>> SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj |||| COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng <<BR>> SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525 <<BR>> ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928 <<BR>> Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ <<BR>> Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891 <<BR>> Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj ||

Luka Snoj Homepage

Osnovni podatki

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

Članstva v strokovnih združenjih

  • 2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
  • 2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
  • 2009 - danes American Nuclear Society
  • 2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Objave

Nastopi v javnosti

Uporabne povezave

simulator raziskovalnega jedrskega reaktorja - http://reactorsimulator.ijs.si

zbirka praktičnih vaja na reaktorjih in pospeševalnikih - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10639/Hands-on-Training-Courses-Using-Research-Reactors-and-Accelerators

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

Snoj: FrontPage (last edited 2021-04-19 10:58:04 by LukaSnoj)