Differences between revisions 63 and 64
Revision 63 as of 2019-12-24 08:26:10
Size: 19209
Editor: LukaSnoj
Comment:
Revision 64 as of 2019-12-24 08:27:47
Size: 19211
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
|| Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja: <<BR>> * Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev <<BR>> * Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike <<BR>> * Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov <<BR>> * Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje <<BR>> * Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Preračuni doz in razvoj biodozimetrov ||
||Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular: <<BR>> *Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
<<BR>> *evaluation of critical and reactor physics experiments <<BR>> *evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments <<BR>> *analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations <<BR>> *integral reactor experiments, criticality experiments and calculations <<BR>> *management of the research reactor core, research reactor safety analysis <<BR>> *fission and fusion reactor material activation
<<BR>> *dose calculations and development of biodosimeters ||
|| Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja: <<BR>> * Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev <<BR>> * Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike <<BR>> * Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov <<BR>> * Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje <<BR>> * Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Preračuni doz in razvoj biodozimetrov || Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular: <<BR>> * Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors <<BR>> * evaluation of critical and reactor physics experiments <<BR>> * evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments <<BR>> * analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations <<BR>> * integral reactor experiments, criticality experiments and calculations <<BR>> * management of the research reactor core, research reactor safety analysis <<BR>> * fission and fusion reactor material activation <<BR>> * dose calculations and development of biodosimeters ||

Luka Snoj Homepage

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular:
* Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
* evaluation of critical and reactor physics experiments
* evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments
* analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations
* integral reactor experiments, criticality experiments and calculations
* management of the research reactor core, research reactor safety analysis
* fission and fusion reactor material activation
* dose calculations and development of biodosimeters

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj

Članstva v strokovnih združenjih

  • 2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
  • 2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
  • 2009 - danes American Nuclear Society
  • 2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Izbrani članki (selected papers)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Uporabne povezave (Useful links)

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx

Snoj: FrontPage (last edited 2021-03-15 20:20:43 by LukaSnoj)