Luka Snoj Homepage

Slovensko

English

Osnovni podatki

Basic info

izr. prof. dr. Luka Snoj
tel: (01) 588 5362
Šifra raziskovalca: 27819

assoc. prof. dr. Luka Snoj
phone: +386 1 588 5362

raziskovalna področja

Research areas

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja:
* Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev
* Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike
* Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov
* Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje
* Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
* Preračuni doz in razvoj biodozimetrov

Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular:
* Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors
* evaluation of critical and reactor physics experiments
* evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments
* analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations
* integral reactor experiments, criticality experiments and calculations
* management of the research reactor core, research reactor safety analysis
* fission and fusion reactor material activation
* dose calculations and development of biodosimeters

pedagoške aktivnosti

Teaching activities

Predmeti na FMF:
* Radiacijska in reaktorska fizika
* Fizika fisijskih reaktorjev
* Eksperimentalna reaktorska fizika
* Jedrska, reaktorska in radiološka fizika
* Fizika nevtronskih jedrskih naprav

Članstva v strokovnih združenjih

Memberships

*2019 - danes Institute of Electrical and Electronics Engineers
*2017 - danes Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
*2011 - danes Društvo matematikov fizikov in astronomov
*2009 - danes American Nuclear Society
*2004 - danes Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Objave

Publications

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=slo
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/

COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=eng&id=20525
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&eid=2-s2.0-85065668269
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3097-5928
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891
Twitter: https://twitter.com/LukaSnoj
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luka-snoj-a42b2619/

Članstva v strokovnih združenjih

Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

Izbrani članki (selected papers)

2020

2019

2018

2017

2016

* JARADAT, Mustafa K., RADULOVIĆ, Vladimir, PARK, Chang Je, SNOJ, Luka, ALKHAFAJI, Salih M. Verification of MCNP6 model of the Jordan Research and Training Reactor (JRTR) for calculations of neutronic parameters. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2016, vol. 96, spp. 96-103. * ĆALIĆ, Dušan, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej, SNOJ, Luka. Validation of the Serpent 2 code on TRIGA Mark II benchmark experiments. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2016, vol. 107, str. 165-170, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.10.022. *SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, BATISTONI, P., CONROY, S., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, et al., JET contributors. Neutronic analysis of JET external neutron monitor response. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2016, vol. 109, str. 99-103, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.03.046 * ČUFAR, Aljaž, LENGAR, Igor, KODELI, Ivan Aleksander, MILOCCO, Alberto, SAUVAN, Patrick, CONROY, S., SNOJ, Luka. Comparison of DT neutron production codes MCUNED, ENEA-JSI source subroutine and DDT. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2016, vol. 109, str. 164-168, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.03.036

2015

* FILLIATRE, P., JAMMES, C., BARBOT, L., FOURMENTEL, D., GESLOT, B., LENGAR, Igor, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper. Experimental assessment of the kinetic parameters of the JSI TRIGA reactor. Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549. [Print ed.], 2015, vol. 83, str. 236-245. * ŽEROVNIK, Gašper, GORIČANEC, Tanja, RADULOVIĆ, Vladimir, JAZBEC, Anže, RUPNIK, Sebastjan, BARBOT, L., FOURMENTEL, D., SNOJ, Luka. Validation of the neutron and gamma fields in the JSI TRIGA reactor using in-core fission and ionization chambers. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 96, str. 27-35. * HENRY, Romain, TISELJ, Iztok, SNOJ, Luka. Analysis of JSI TRIGA MARK II reactor physical parameters calculated with TRIPOLI and MCNP. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], mar. 2015, vol. 97, str. 140-148, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.12.017. * MANOJLOVIČ, Stanko, TRKOV, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, SNOJ, Luka. Capture cross section measurement analysis in the Californium-252 spectrum with the Monte Carlo method. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 101, str. 101-106. * GORIČANEC, Tanja, ŽEROVNIK, Gašper, JAZBEC, Anže, ŠTANCAR, Žiga, BARBOT, L., FOURMENTEL, D., SNOJ, Luka. Validation of neutron flux redistribution factors in JSI TRIGA reactor due to control rod movements. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. [Print ed.], 2015, vol. 104, str. 34-42, doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.06.026 * KOLŠEK, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, TRKOV, Andrej, SNOJ, Luka. Using TRIGA Mark II research reactor for irradiation with thermal neutrons. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy, ISSN 0029-5493. [Print ed.], 2015, vol. 283, str. 155-161.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Uporabne povezave (Useful links)

* spletna aplikacija za jedrske podatke, doze,.. - http://www.nucleonica.net/index.aspx