IJS
F8
[En]
EN
menu
jet DT generator plasma

Fuzija

Člani skupine fuzijska nevtronika :
dr. Igor Lengar, vodja
dr. Aljaz Čufar
dr. Klemen Ambrožič
Domen Kotnik
Julijan Peric
Ylenia Žiber

Glavna področja raziskav v fuziji:
-        preračuni transporta nevtronov za fuzijske reaktorje
-        aktivacija vode
-        modeliranje zakasnelega sevanja žarkov gama
-        reševanje Batemanove enačbe
-        fizika plazme

Odsek za reaktorsko fiziko intenzivno sodeluje z JET – Joint European Torus (UK), največjim fuzijskim reaktorjem na svetu, predvsem na področju preračunov nevtronskega transporta. Sodelavci odseka za reaktorsko fiziko že od leta 2006 sodelujejo pri velikih projektih v okviru izračunov nevtronskega transporta in modeliranja odziva nevtronskih detektorjev z metodo Monte Carlo. Sodelavci vzdržujejo JET modela za nevtrone/gama transportne izračune, ki so se skozi leta nadgrajevali in širili. Odsek je bil prvi, ki je uspešno uporabil najsodobnejše hibridne (deterministične/Monte Carlo) transportne metode, (n.p. koda ADVANTG) za preračune v tem fuzijskem eksperimentu. Raziskovalna področja so tesno povezana z raziskavami v raziskovalnih fisijskih reaktorjih.

V letu 2024 smo na IJS začeli s projektom KATANA - vodna aktivacijska zanka v hali jedrskega reaktorja TRIGA Mark II.

Nekaj referenc:

BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, GHANI, Z., ČUFAR, Aljaž, GIACOMELLI, L., DRENIK, Aleksander, KODELI, Ivan Aleksander, KOS, Bor, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., JET Contributors. 14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 2 : in-vessel calibration. Nuclear fusion, 2018, iss. 10, vol. 58, doi: https://doi.org/10.1088/1741-4326/aad4c1.

LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, RADULOVIĆ, Vladimir, BATISTONI, P., POPOVICHEV, Sergei, PACKER, Lee, GHANI, Z., KODELI, Ivan Aleksander, CONROY, S., SNOJ, Luka, KOS, Bor, et al., JET Contributors. Activation material selection for multiple foil activation detectors in JET TT campaign. Fusion engineering and design, , 2018, vol. 136, str. 988-992, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.052. [COBISS.SI-ID 31570471]

ČUFAR, Aljaž, BATISTONI, P., GHANI, Z., GIACOMELLI, L., LENGAR, Igor, MILOCCO, Alberto, POPOVICHEV, Sergei, PILLON, M., RIGAMONTI, S. D., TARDOCCHI, M., SNOJ, Luka, KOS, Bor, KODELI, Ivan Aleksander, et al., JET Contributors. Modelling of the neutron production in a mixed beam DT neutron generator. Fusion engineering and design, 2018, part B, vol. 136, str. 1089-1093, doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.075.

Kontakti

Inštitut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel.: 01 588 5450
Fax: 01 588 5377
Web: f8.ijs.si
E-mail: (povezava)

Odsek za reaktorsko fiziko se nahaja na
Reaktorskem centru Podgorica, (OpenStreetMap 46.0937/14.5966)

Vodja odseka:
izr. prof. dr. Luka Snoj.