IJS

IJS - F8 {En}
En

IJS   F8

Na kratko o odseku za reaktorsko fiziko (PDF)
Raziskovalna področja:
- reaktorska fizika
- fizika plazme
- medicinska fizika
- fizika polprevodnikov
Odsek F8 - vaš partner
Galerija
Sodelavci in sodelavke
Povezave
Za študente
Iz zgodovine odseka
Kontaktne informacije

Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: (01) 588 54 50
Faks: (01) 588 53 77

Nahaje se na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani.

 Vodja odseka izr. prof. dr. Luka Snoj.
plasma plasma lab sonda

Fizika plazme


V laboratoriju za fiziko plazme so glavne raziskave usmerjene v študij diagnosticiranja plazme.
Teoretične raziskave so usmerjene tudi v interakcijo laserjev s plazmo.

Reference:

1.      Gyergyek, T.,  Kovačič, J.,  Čerček, M.  A fluid model of the sheath formation in front of an electron emitting electrode with space charge limited emission immersed in a plasma that contains a one-dimensional mono-energetic electron beam, Contributions to Plasma Physics,  50, str. 121-134, (2010).

2.      Gyergyek, T.,  Kovačič, J.,  Čerček, M.  Potential formation in front of an electron emitting electrode immersed in a plasma that contains a monoenergetic electron beam,  Physics of Plasmas,  17, 083504, (2010).
Zadnja sprememba: 08-nov-2012
Ureja:f8webmaster@ijs.si