-->
IJS

IJS - F8 {En}
En

IJS   F8

Na kratko o odseku za reaktorsko fiziko (PDF)
Raziskovalna področja:
- reaktorska fizika
- fizika plazme
- medicinska fizika
- fizika polprevodnikov
Odsek F8 - vaš partner
Galerija
Sodelavci in sodelavke
Povezave
Za študente
Iz zgodovine odseka
Kontaktne informacije

Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: (01) 588 54 50
Faks: (01) 588 53 77

Nahaje se na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljanni.

 Vodja odseka izr. prof. dr. Luka Snoj.

Povezave do naših partnerjev:

nek     Nuclear Power Plant Krško
iaea        The The International Atomic Energy Agency (IAEA) World Atom
                         Nuclear Data Section  (www-nds.iaea.org)

bnl       Brookhaven National Laboratory
                            Nuclear Data Center (www.nndc.bnl.gov)

cea      CEA - The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission

The nuclear engineering
                  program at Virginia Tech     The Nuclear engineering program at Virginia Tech

MIT                  Department of Nuclear Science & Engineering at MIT

SCK.CEN       SCK•CEN Belgian Nuclear Research Centre

atom instr.      Atominstitut, Vienna, Austria

Uni. prague       Czech Technical University, Prague, Czech Republic

nri           Nuclear Research Institute (NRI), Rez, Czech Republic


sfa    Slovenian Fusion Association

efda      EFDA -  European Fusion Development Agreement

jet      JET - The Joint European Torus
Fusion Expo        Fusion Expo

f4e           Fusion for Energy

iter        ITER

nea      Nuclear Energy Agency (NEA) Data Bank Computer Program Services 

rsicc       Radiation Safety Information Computational Center (RSICC)


icjt         ICJT Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo

gen     GEN energija d.o.o., Krško

arao   Agency for Radwaste Management

UW Madison     University of Wisconsin–Madison

fmf fi        Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana

nss     Nuclear Society of Slovenia
Zadnja sprememba: 08-nov-2012
Ureja:f8webmaster@ijs.si