-->
IJS

IJS - F8 {En}
En

IJS   F8

Na kratko o odseku za reaktorsko fiziko (PDF)
Raziskovalna področja:
- reaktorska fizika
- fizika plazme
- medicinska fizika
- fizika polprevodnikov
Odsek F8 - vaš partner
Galerija
Sodelavci in sodelavke
Povezave
Za študente
Iz zgodovine odseka
Kontaktne informacije

Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: (01) 588 54 50
Faks: (01) 588 53 77

Nahaje se na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani.

 Vodja odseka izr. prof. dr. Luka Snoj.

gama fuji triga NR

Odsek F8 kot vaš poslovni partner

V našem odseku vam lahko ponudimo:

- Reaktorske preračune za močnostne, eksperimentalne in fuzijske reaktorje.
- Občutljivostne analize.
- Gama spektroskopske anallize v našem laboratoriju.
- Nevtronska dozimetrija, spektrometrija in radiografija.
- Izobraževanje in šolanje.

  Za več informaciji na pošljite email.

Laboratoriji, raziskovalna oprema:

- Gama spektroskopski laboratorij.
- Plazemski laboratorij.
- 2 laboratorijska  mikroskopa z AF opremo in CCD kamerami: sistema sta se uporabljala za avtomatsko štetje in obdelavo jedrskih sledi na detektorjih.
- Raziskovalni reaktor TRIGA.SPEKTOSKROPSKE ANALIZE

Na Odseku za reaktorsko fiziko smo uspešno opravili meritve aksialne porazdelitve moči preko meritev reakcijske hitrosti za reakcijo 197Au(n,g)198Au v več pozicijah sredice reaktorja TRIGA na IJS. Uporabili smo posebne aluminijaste sonde, ki smo jih zasnovali sami, v katere se vstavi 5mm dolge žičke iz Al-0.1% Au. Porazdelitve so bile izmerjene z ločljivostjo 1 cm.


Posodice
Al sonde Al sonde
Polietilenske posodice z žičkami
Al sonde, celotna dolžina
Al sonde delno izvlečene

Grafi aksialne porazdelitve moči
Grafi aksialne porazdelitve moči na reaktrju Triga


NEVTRONSKA RADIOGRAFIJA:

Podobno kot z rentgenskimi žarki ali žarki gama lahko preiskujemo objekte in materiale tudi z nevtroni. Informacija, ki jo nudi           nevtronska radiografija pa je različna in običajno dopolnjuje informacijo, ki jo dobimo s klasično radiografijo. Za nevtrone so bolj ali manj prozorni številni tehnično pomembni materiali: kovine, kot npr. aluminij, železo, titan, baker, cirkonij, svinec tudi  številni nekovinski materiali (stekla, gradbeni materiali, keramike).
Področja uporabe:

 • preiskave izdelkov iz plastičnih mas, polietilena, epoxi in drugih umetnih smol, kompozitnih materialov (steklena, ogljikova               ali borova vlakna in drugih snovi, ki vsebujejo vodik, bor ali litij),
 • preiskave lepljenih kovinskih delov ali sendvičev (sataste strukture iz kompozitov v letalstvu),
 • preiskave eksplozivov v pirotehniki,
 • iskanje preostankov livarskega peska ali voska pri preciznem vlivanju in preiskave prehodnosti hladilnih tankih kanalov                    pri turbinskih lopaticah,
 • iskanje vlage in korozijskih produktov, hidridov ali hidratov in materialov ki vsebujejo vodik (olja, maziva, naslage, težki            ogljikovodiki, kemikalije) in to tudi skozi kovinske stene,
 • preiskave O-ringov, izolatorjev, tesnil, žepov v kovinskih izdelkih in predmetih,
 • iskanje mest korozije na aluminijastih strukturnih delih v letalstvu,
 • uporaba v arheologiji in kriminalistiki,
 • makro in mikro preiskave v metalurgiji (zlitine z borom, litijem, indijem in drugimi elementi - nevtronskimi absorberji),
 • opazovanje dvofaznega toka različnih tekočin in opazovanja faznih prehodov, difuzijskih in drugih transportnih pojavov v tekočinah in trdni snovi,
 • studija difuzije vode in drugih tekočin v gradbenih materialih, zemlji in poroznih snoveh.
Nekaj značilnih posnetkov:

Municija Satje vodoodbojno impregnirani opeki
Municija za lovsko puško (A) in isti predmet posnet skozi 5cm debelo svinčeno steno (B). Lepo se vidijo preostanki parafinskega olja med tulcem in kroglo sredi naboja. Prav tako se vidi olje v izvrtini krogle. Smodnik in vžigalno kapico se da lepo razločiti na obeh slikah Lepljen Al sendvič iz Al satnice, umetno staran. Vidijo se preostanki vode in korozijska gnezda. Ob stenah satnice so vidni mehurčki zraka v lepilu. Opeki sta impregnirani z vodoodbojnima zaščitnima
zaščito betonov pred vlago. Posnetek z nevtronsko radiografijo
jasno pokaže napredovanje vode v plast opeke, ki je zaščitena
s silikonskimi vodoodbojnimi sredstvi.

Več o  Nevtronski dozimetrijii, spektrometriji in radiografiji ali si ogledate ta prispevek v pdf formatu.


Zadnja sprememba: 08-nov-2012
Ureja:f8webmaster@ijs.si