IJS

IJS - F8 {En}
En

IJS   F8

Na kratko o odseku za reaktorsko fiziko (PDF)
Raziskovalna področja:
- reaktorska fizika
- fizika plazme
- medicinska fizika
- fizika polprevodnikov
Odsek F8 - vaš partner
Galerija
Sodelavci in sodelavke
Povezave
Za študente
Iz zgodovine odseka
Kontaktne informacije

Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: (01) 588 54 50
Faks: (01) 588 53 77

Nahaje se na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani.

 Vodja odseka izr. prof. dr. Luka Snoj.

triga


Študentom nudimo:

-  mentorstvo pri seminarskih nalogah
-  mentorstvo pri diplomskih nalogah
-  opravljane prakse
-  možnost zaposlitve (n.p. mladi raziskovalci)

Primeri tem za seminarje in diplomske naloge na odseku F8, ki so že bile obdelane:

Naslov teme:
Obdelava eksperimentov na reaktorju TRIGA
Uporaba različnih knjižnic jedrskih presekov za izračun zgorelosti goriva raziskovalnega reaktorja TRIGA
Uporaba različnih knjižnic jedrskih presekov za izračun temperaturnega koeficienta reaktivnosti
Meritev gama aktivnosti vzorcev bioloških ščitov raziskovalnih reaktorjev
 
Za nove teme in informacije pišite na naslov: dr. Luki Snoju.

Kaj delajo mladi na Odseku za reaktorsko fiziko, si lahko ogledate v zborniku z Druge konference mladih Odseka  za reaktorsko fiziko.


Možnosti za študentsko delo (študenti fizike, kemije, računalništva ...)

Za delo pišite  dr. Luki Snoju.
Zadnja sprememba: 16-jun-2015
Ureja:f8webmaster@ijs.si